UPRAVLJAČKA JEDINICA SMCU3

Mikrostep upravljačka jedinica SMCU3 se koristi za upravljanje lakih CNC mašina (za odradu drveta i lakih metala, koordinatno bušenje, graviranje, gasno sečenje, sečenje vodenim mlazom i sl.).

SMCU3 je 4-osna upravljačka jedinica za upravljanje koračnim motorima. Upravljačka jedinica može da se konfiguriše za upravljanje od 1 do 4 ose. U upravljačku jedi-nicu SMCU3 su ugrađena 4 (opciono 1-4) mikrostep drajvera MST-107, ulazno izlazna kartica IO4 i modul za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom PSB-1.

Na priključnom panelu nalaze se konektori za povezivanje koračnih motora, 5 krajnjih prekidača, analogni izlaz, kao i centornics (IEEE1284) konektor za vezu upravljačke jedinice sa PC racunarom. Za vezu sa PC računarom koristi se standardni printer kabl.

Upravljanje koračnim motorima se vrši preko tri linije, odnosno STEP, DIR i ENA (enable) komandama. To znači da se za višeosno upravljanje mogu koristiti već razvijeni softveri kao što su: Mach2, Mach3, LinuxCNC (besplatan), TurboCNC (bespla-tan), KCam i slični.

Za napanje je potrebno obezbediti transfor-mator snage 300-400VA sa 2 galvanski odvojena sekundarna namotaja: 18-30VAC / 10-14A i 12-18VAC / 350mA. Više podataka u vezi sa povezivanjem transformatora za napajanje možete naći u uputstvu za upotrebu modula za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom PSB-1.

pdfSMCU3 Uputstvo za upotrebu

Galerija slika

Raspored ulazno izlaznih pinova

Opis - funkcija Broj pina sa strane
PC-a (DB25)
Tip linije sa strane PC-a Napomena
Y osa STEP 4 Izlaz -
Y osa DIR 5 Izlaz -
Z osa STEP 6 Izlaz -
Z osa DIR 7 Izlaz -
A osa STEP 8 Izlaz -
A osa DIR 9 Izlaz -
ENA (enable) 17 Izlaz -
Sigurnosni signal (charge pump) 14 Izlaz Opciono može biti ukljućen ili iskljućen
Spindle - Rele 1 1 Izlaz Opciono analogni izlaz od 0–5V ili od 0–10V
Coolant - Rele 2 16 Izlaz -
Krajnji prekidač 1 (SW1) 10 Ulaz -
Krajnji prekidač 2 (SW2) 11 Ulaz -
Krajnji prekidač 3 (SW3) 12 Ulaz -
Krajnji prekidač 4 (SW4) 13 Ulaz -
E-Stop - krajnji prekidač 5 (SW5) 15 Ulaz -

Tehničke karakteristike

Karakteristike Opis
Tip Upravljačka jedinica sa mikrostep drajverima za bipolarne koračne motore
PWM učestanost 19 kHz
Broj osa 1 – 4
Struja po osi 7,5 A max (podešavanje pomoću eksternog otpornika)
Veza sa PC računarom preko printer (LPT) porta
Ulazi 5 digitalni optoizolovanih ulaza za povezivanje krajnjih prekidača
Izlazi

- analogni izlaz 0–5 V ili 0–10 V
- 2 relejna izlaza 220 VAC / 5A max

Dimenzije (Š x D x V) -
Masa -

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Novosti

  • Jul 2017.
    Nov proizvod - Koračni motor SM86HS120 Novi koračni motor u…
  • Februar 2017.
    Redizajn ulazno-izlazne kartice Ulazno izlazna kartica IO3-R3 je redizajnirana verzija…
  • Januar 2017.
    Nov proizvod - DC servo motor 120W DCM50207D-1000 je DC…

logo footer

Razvoj i proizvodnja drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Kontakt

PRIZMA DOO
Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 034 330 200
Web: www.prizma.rs
E-mail: prodaja@prizma.rs

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com