NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

UPRAVLJAČKA JEDINICA SMCU3

Mikrostep upravljačka jedinica SMCU3 se koristi za upravljanje lakih CNC mašina (za odradu drveta i lakih metala, koordinatno bušenje, graviranje, gasno sečenje, sečenje vodenim mlazom i sl.).

SMCU3 je 4-osna upravljačka jedinica za upravljanje koračnim motorima. Upravljačka jedinica može da se konfiguriše za upravljanje od 1 do 4 ose. U upravljačku jedi-nicu SMCU3 su ugrađena 4 (opciono 1-4) mikrostep drajvera MST-107, ulazno izlazna kartica IO4 i modul za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom PSB-1.

Na priključnom panelu nalaze se konektori za povezivanje koračnih motora, 5 krajnjih prekidača, analogni izlaz, kao i centornics (IEEE1284) konektor za vezu upravljačke jedinice sa PC računarom. Za vezu sa PC računarom koristi se standardni printer kabl.

Upravljanje koračnim motorima se vrši preko tri linije, odnosno STEP, DIR i ENA (enable) komandama. To znači da se za višeosno upravljanje mogu koristiti već razvijeni softveri kao što su: Mach2, Mach3, LinuxCNC (besplatan), TurboCNC (besplatan), KCam i slični.

Za napanje je potrebno obezbediti transfor-mator snage 300-400VA sa 2 galvanski odvojena sekundarna namotaja: 18-30VAC / 10-14A i 12-18VAC / 350mA. Više podataka u vezi sa povezivanjem transformatora za napajanje možete naći u uputstvu za upotrebu modula za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom PSB-1.

pdfSMCU3 Uputstvo za upotrebu


Cena sa PDV-om (3 ose): 41.800 RSD

Cena sa PDV-om (4 ose): 49.000 RSD


Galerija slika

Raspored ulazno izlaznih pinova

Opis - funkcija Broj pina sa strane
PC-a (DB25)
Tip linije sa strane PC-a Napomena
Y osa STEP 4 Izlaz -
Y osa DIR 5 Izlaz -
Z osa STEP 6 Izlaz -
Z osa DIR 7 Izlaz -
A osa STEP 8 Izlaz -
A osa DIR 9 Izlaz -
ENA (enable) 17 Izlaz -
Sigurnosni signal (charge pump) 14 Izlaz Opciono može biti ukljućen ili iskljućen
Spindle - Rele 1 1 Izlaz Opciono analogni izlaz od 0–5V ili od 0–10V
Coolant - Rele 2 16 Izlaz -
Krajnji prekidač 1 (SW1) 10 Ulaz -
Krajnji prekidač 2 (SW2) 11 Ulaz -
Krajnji prekidač 3 (SW3) 12 Ulaz -
Krajnji prekidač 4 (SW4) 13 Ulaz -
E-Stop - krajnji prekidač 5 (SW5) 15 Ulaz -

Tehničke karakteristike

Karakteristike Opis
Tip Upravljačka jedinica sa mikrostep drajverima za bipolarne koračne motore
PWM učestanost 19 kHz
Broj osa 1 – 4
Struja po osi 7,5 A max (podešavanje pomoću eksternog otpornika)
Veza sa PC računarom preko printer (LPT) porta
Ulazi 5 digitalni optoizolovanih ulaza za povezivanje krajnjih prekidača
Izlazi

- analogni izlaz 0–5 V ili 0–10 V
- 2 relejna izlaza 220 VAC / 5A max

Dimenzije (Š x D x V) -
Masa -

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Proizvodi

Novosti

  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
  • Novembar 2023.
    Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…
  • Septembar 2023.
    Novi proizvod Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com