NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

MODUL ZA NAPAJANJE SA UGRAĐENOM MOTORSKOM KOČNICOM PSB-1

Modul za napajanje PSB-1 rešava problem napajanja kompleta za upravljanje koračnim motorima. Modul na sebi ima 2 galvanski odvojena izvora napajanja. Prvi izvor se koristi za napajanje do 4 mikrostep drajvera za koračne motore MST-107 (opciono i za drajvere drugih proizvođača) i drugi za napajanje ulazno-izlazne kartice IO3-R3. Izvori napajanja su zaštićeni topljivim osiguračima.

Modul za napajanje PSB-1 ima u sebi integrisanu motorsku kočnicu. Kinetička energija pokretnih masa koje koračni motor usporava pretvara se u električnu energiju, što dovodi do povećanja jednosmernog napajanja drajvera koračnih motora. U slučajevima velikih pokretnih masa i jakih usporenja povećanje jednosmernog napajanja drajvera koračnih motora može dovesti do trajnog oštećenja ispravljača ili drajvera motora.

Ugrađena motorska kočnica prati amplitudu ulaznog naizmeničnog napona i izlazni jednosmerni napon ispravljača za napajanje drajvera koračnih motora. Ako napon koji generiše koračni motor poraste više od 3V u odnosu na amplitudu ulaznog naizmeničnog napona, aktiviraće se kočiono kolo koje električnu energiju generisanu kočenjem troši na kočionom otporniku koji je integrisan na modulu za napajanje PSB-1. Na taj način se sprečava nekontrolisano povećanje napona napajanja usled kočenja koračnih motora. Svetljenje LED diode ugrađene na modulu za napajanje PSB-1 signalizira kada je kočiono kolo aktivno.

pdfPSB-1 Uputstvo za upotrebu


Cena sa PDV-om: 4.200 RSD


Galerija slika

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike Opis
Opis Modul za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom
Ulazi Sa transformatora
AC1 = 18 ÷ 30 VAC / 10 ÷ 14 A (za napajanje drajvera za koračne motore)
AC2 = 12 ÷ 18 VAC / 350 mA (za napajanje ulazno-izlazne kartice)
Izlazi Uiz1 = 24 ÷ 40 VDC / 7 ÷ 10 A (za napajanje drajvera za koračne motore)
Uiz2 = 15 ÷24 VDC / 250 mA (za napajanje ulazno-izlazne kartice)
Ugrađeni topljivi osigurači F 2,5 ÷ 3 A brzo topljivi, 4 komada (na liniji napajanja drajvera za koračne motore)
T 250 ÷ 500 mA sporo topljivi, 1 komad (na liniji napajanja ulazno-izlazne kartice)
Napon aktiviranja kočenja Uiz1 + 3 VDC
Snaga kočionog otpronika 20 W, kratkotrajno 100 W
Dimenzije (Š x D x V) 77 mm x 102 mm x 60 mm
Masa ≈ 250 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Proizvodi

Novosti

  • April 2024.
    Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
  • Novembar 2023.
    Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com