MODUL ZA NAPAJANJE SA UGRAĐENOM MOTORSKOM KOČNICOM PSB-1

Modul za napajanje PSB-1 rešava problem napajanja kompleta za upravljanje koračnim motorima. Mudul na sebi ima 2 galvanski odvojena izvora napajanja. Prvi izvor se koristi za napajanje do 4 mikrostep drajvera za koračne motore MST-107 (opciono i za drajvere drugih proizvođača) i drugi za napajanje ulazno-izlazne kartice IO3-R2. Izvori napajanja su zaštićeni topljivim osiguračima.

Modul za napajanje PSB-1 ima u sebi integrisanu motorsku kočnicu. Kinetička energija pokretnih masa koje koračni motor usporava pretvara se u električnu energiju, što dovodi do povećanja jednosmernog napajanja drajvera koračnih motora. U slučajevima velikih pokretnih masa i jakih usporenja povećanje jednosmernog napajanja drajvera koračnih motora može dovesti do trajnog oštećenja ispravljača ili drajvera motora.

Ugrađena motorska kočnica prati amplitudu ulaznog naizmeničnog napona i izlazni jednosmerni napon ispravljača za napajanje drajvera koračnih motora. Ako napon koji generiše koračni motor poraste više od 3V u odnosu na amplitudu ulaznog naizmeničnog napona, aktiviraće se kočiono kolo koje električnu energiju generisanu kočenjem troši na kočionom otporniku koji je integrisan na modulu za napajanje PSB-1. Na taj način se sprečava nekontrolisano povećanje napona napajanja usled kočenja koračnih motora. Svetljenje LED diode ugrađene na modulu za napajanje PSB-1 signalizira kada je kočiono kolo aktivno.

pdfPSB-1 Uputstvo za upotrebu

Galerija slika

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike Opis
Opis Modul za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom
Ulazi Sa transformatora
AC1 = 18 ÷ 30 VAC / 10 ÷ 14 A (za napajanje drajvera za koračne motore)
AC2 = 12 ÷ 18 VAC / 350 mA (za napajanje ulazno-izlazne kartice)
Izlazi Uiz1 = 24 ÷ 40 VDC / 7 ÷ 10 A (za napajanje drajvera za koračne motore)
Uiz2 = 15 ÷24 VDC / 250 mA (za napajanje ulazno-izlazne kartice)
Ugrađeni topljivi osigurači F 2,5 ÷ 3 A brzo topljivi, 4 komada (na liniji napajanja drajvera za koračne motore)
T 250 ÷ 500 mA sporo topljivi, 1 komad (na liniji napajanja ulazno-izlazne kartice)
Napon aktiviranja kočenja Uiz1 + 3 VDC
Snaga kočionog otpronika 20 W, kratkotrajno 100 W
Dimenzije (Š x D x V) 77 mm x 102 mm x 60 mm
Masa ≈ 250 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Novosti

  • Jul 2017.
    Nov proizvod - Koračni motor SM86HS120 Novi koračni motor u…
  • Februar 2017.
    Redizajn ulazno-izlazne kartice Ulazno izlazna kartica IO3-R3 je redizajnirana verzija…
  • Januar 2017.
    Nov proizvod - DC servo motor 120W DCM50207D-1000 je DC…

logo footer

Razvoj i proizvodnja drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Kontakt

PRIZMA DOO
Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 034 330 200
Web: www.prizma.rs
E-mail: prodaja@prizma.rs

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com