NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

USB-MC-INT KONTROLER KRETANJA

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U JUNU 2023. GODINE

PREPORUČENA ZAMENA: Redizajnirana verzija USB-MC-INT V.3 kontroler kretanja

USB-MC-INT je 6-osni kontroler kretanja razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog CNC programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom (x86) i 64-bitnim (x64) arhitekturom. U cilju obezbeđenja pouzdane USB komunikacije sa računarom, na USB liniji je ugrađen CMC filter (eng. Common Mode Choke) i TVS zaštita (eng. Transient Voltage Suppressor).

Kontroler kretanja USB-MC-INT može da se upravlja i pomoću upravljačkog softvera mikroCNC.

USB-MC-INT kontroler kretanja ima:

 • 16 digitalnih izlaza od toga dva relejna izlaza,
 • 14 digitalnih ulaza od toga 8 optoizolovanih za naponske nivoe od 24 V i 6 TTL digitalnih ulaza opšte namene,
 • jedan analogni izlaz 0-5V ili 0-10 V i
 • jedan analogni ulaz 0-5 V.

Maksimalna učestanost step impulsa je 250 kHz, opciono 125 kHz.

Svi izlazi i ulazi su dostupni preko razdvojivih konektora, tako da se sve periferije lako povezuju na USB-MC-INT kontroler kretanja.

Plugin za Mach3 u sebi sadrži i poslednju kompatibilnu verziju firmware-a tako da je u slučaju potrebe izmene firmware-a, upload firmware-a automatizovan i jednostavan za korisnika. Od verzije firmware-a iz juna 2019. godine (Firmware v01.19 & Plugin v01.16) kontroleri kretanja USB-MC-INT i USB-MC koriste iste verzije pluginova.

Za vezu USB-MC-INT kontrolera kretanja i PC računara koristiti kvalitetne i što kraće USB kablove, po mogućnosti ne duže od 1,5 m.

NAPOMENA: USB-MC-INT kontroler kretanja može da se napaja sa USB porta, ali u tom slučaju nisu dostupne sve funkcije kontrolera kretanja. U cilju iskorišćenja svih mogućnosti USB-MC-INT kontrolera kretanja potrebno je obezbediti spoljašnje napajanje 15-28 VDC / 250 mA.

 

Podržane Mach3 funkcije

 • svi jogging režimi rada
 • spindle PWM izlaz, podesiva učestalost 10 Hz – 200 kHz
 • spindle index ulaz, podesiv delitelj
 • spindle step/dir osa
 • spindle relei (M3, M4 i M5)
 • relei za hlađenje (M7, M8 i M9)
 • ESTOP ulaz
 • MPG (enkoder) ulazi, svi Mach3 MPG režimi + hardverski režim
 • slobodno dodeljivanje funkcija za sve ulaze i izlaze
 • za sve ulaze i izlaze podesivo aktivno stanje signala na low/high
 • homing/referencing (jednoosno/višeosno)
 • hardverski krajnji prekidači
 • softlimits
 • limits override, auto/manual/external
 • charge pump izlazni signal, podesiva učestalost (12.5 kHz i 5 kHz)
 • slave ose
 • probing funkcija (G31)
 • laser M10p1/M11p1, e5p1/e5p0 brzi izlazi (#1-6)
 • laser PWM, kompenzacija snage (promena PWM sa brzinom kretanja), podesiva proizvoljna kriva zavisnosti
 • laser PWM, gate by M10/M11
 • laser gray level (8-bitno) graviranje
 • shuttle funkcija, podesivo vreme ubrzavanja
 • detaljno podešavanje za debouncing svih ulaza
 • offline režim rada
 • rezanje navoja na strugu preko Mach3turn, G32, G76
 • THC funkcija (eksterni i interni THC regulator)
 • Napredne THC opcije: Low pass filter, Kerf detect, THC lock if voltage out of range, THC lock from g-code

Nije podržano

 • Backlash kompenzacija

Galerija slika

Tehničke karakteristike

Karakteristike Opis
Komunikacija sa računarom USB port sa ugrađenim CMC filtrom i TVS zaštitom
Data bafer oko 1 s za stabilnu komunikaciju
Broj osa 6
Digitalni izlazi - 12 digitalnih izlaza opšte namene
- 1 izlaz tipa PNP open collector (za Enable liniju)
- 1 digitalni izlaz je rezervisan za generisanje analognog izlaza
Maksimalna struja na digitalnim izlazima opšte namene 32 mA
Relejni izlazi 2 relejna izlaza tipa NO kapaciteta 30 VDC / 3 A max. ili 250 VDC / 3A max
Digitalni ulazi - 8 optoizolovanih ulaza za naponske nivoe od 24 V
- 6 Schmitt trigger digitalnih ulaza opšte namene TTL nivoa sa pull-up otpornicima 4,7 kΩ
Maksimalna učestalost STEP impulsa 250 kHz (opciono 125 kHz)
Širina STEP impulsa 2 μs (opciono 4 μs)
PWM izlaz 10 Hz – 200 kHz*
PWM rezolucija 16-9 bits, zavisi od učestalosti; 16 bit za f ≤ 2kHz
Učestalost signala na Index ulazu ≤ 10 kHz
Širina impulsa signala Index ulaza ≥ 100 ns
MPG/enkoder ulazna (x4) učestalost ≤ 10k steps/sec
Broj analognih izlaza 1
Opseg analognog izlaza 0 – 5 V ili 0 – 10 V
Broj analognih ulaza 1
Analogni ulazni opseg 0 – 5 V
Charge pump izlazi 2
Charge pump učestalost 12,5 kHz ili 5 kHz
Napajanje 15 - 28 VDC / 250 mA
Dimenzije (Š x D x V) 130 mm x 100 mm x 35 mm
Masa ~ 150 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave
*PWM signal se može postaviti na izlazne pinove 1-14 (O1-O14)


PREUZIMANJA

Dokument Opis
pdfUSB-MC-INT Uputstvo za upotrebu Uputstvo za upotrebu USB-MC-INT kontrolera kretanja
pdfUSB-MC THC kontrola

Kontrola visine baklje plazma agregata pomoću USB-MC-INT kontrolera kretanja

USB-MC-INT kontroler kretanja, pored podrške za rad sa eksternim THC regulatorom ima integrisan i interni THC regulator koji je moguće iskoristiti uz priključivanje odgovarajućeg naponskog senzora na analogni ulaz USB-MC-INT kontrolera.

pdfUSB-MC Rastersko graviranje laserom

Gray level raster engraving

Rastersko graviranje slika laserom - Podržana je 8-bitna paleta, odnosno 256 nijansi sive, eng. grayscale. Kada je ova opcija uključena, osa A se koristi za kontrolu snage lasera tj. zadato "pomeranje" ose A direktno kontroliše širinu impulsa PWM izlaza. G-kod je potrebno generisati od bitmapirane slike upotrebom nekog od programa za tu namenu.

Drajver za USB i uputstvo za njegovu instalaciju

Dokument Opis

zipWinXp_Vista_7.zip

zipWinXp old ver.zip

Drajver za USB

U najvećem broju slučajeva, ako se koristi Windows 7 ili noviji operativni sistem, Windows će automatski pronaći i instalirati potrebne drajvere tako da ručna instalacija nije potrebna. U suprotnom, ako Windows ne pronađe drajvere, zatražiće lokaciju na lokalnom računaru odakle može da ih pročita. U tom slučaju preuzeti i raspakovati jedan od ponuđenih drajvera.

pdfInstalacija USB drajvera Uputstvo za instalaciju USB drajvera na računarima sa Win XP operativnim sistemom

Mach3 Plugin-ovi i Screen-ovi

NAPOMENA: Mach3 plugin u sebi sadrži i poslednju kompatibilnu verziju firmware-a za ISO-USB-MC kontroler kretanja. Od verzije firmware-a iz juna 2019. godine (Firmware v01.19 & Plugin v01.16) kontroleri kretanja USB-MC-INT, ISO-USB-BOX i USB-MC koriste iste verzije pluginova.

Datum Verzija plugin-a Opis
Oktobar 2022. zipusbmc_drv_pl1.19_fw1.22.zip Firmware v1.22 & Plugin v1.19
- Ispravka: Probing target nije ispravan kada je uključen prikaz mašinskih koordinata
Jun 2022. zipusbmc_drv_1.22.zip Firmware v1.22 & Plugin v1.18
- Ispravka greške: Kod internog THC regulatora THC Nominal torch voltage se u određenim slučajevima resetuje na 0 pri restartu Mach3
- Ispravka greške: Ako se ne koristi ArcOK signal za THC već se koristi opcija "Ports&Pins/MillOptions/Allow THC Up/Down control..." regulator ne čeka vreme Pierce Delay pri svakom paljenju luka komandom M3
- SoflLimits za angular ose sada mogu da se zabrane pomoću odgovarajuće opcije u General Config
- Izbačene zone usporavanja kod softverskih limita (SoftLimits) za G-kod kretanja i prateća opcija
Mart 2021. zipusbmc_drv_1.21.zip

Firmware v1.21 & Plugin v1.17
- Ispravka greške: kod rezanja navoja upotrebom komandi G32/G76, izlaz Output1 se gasi posle prvog prolaza rezanja

Jun 2019. zipusbmc_drv_1.191.zip Firmware v1.19 & Plugin v1.16
Mart 2019. zipPlasmaAohmsUSBMC.zip Prilagođeni plazma ekran (screen) sa dodatim LED indikatorom za manuelni mod. Zahteva Firmware v1.19 & Plugin v1.15 i noviji

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com