NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

PULSER PROGRAMABILNI GENERATOR PUTANJE KRETANJA Istaknut

PULSER je programabilni generator/kontroler putanje kretanja i namenjen je za upravljanje izvršenjem jednostavnih putanja kretanja generisanjem STEP/DIR/ENA upravljačkih signala. Koristi se zajedno sa drajverom za upravljanje motorima za pozicioniranje. 

Promena brzine generisane putanje kretanje je trapeznog oblika. To znači da PULSER vodi računa o zadatim parametrima, kao što su: zaletanje, usporavanje, učestanost STEP impulsa, broj impulsa, smer kretanja i sl.

Upravljanje motorima za pozicioniranje se svodi na aktiviranje digitalnih ulaznih linija pomoću tastera ili preko PLC-a osnovne namene.

Programiranje PULSER-a je vrlo jednostavno pomoću besplatne aplikacije. Programirane sekvence se čuvaju u EEPROM memoriji.

Izbor programa za kretanje motora vrši se preko jednog od sedam ulaza za izbor programa rada, IN1-IN7. Po dolasku impulsa na neki od ulaza za izbor programa rada, pokreće se izvršenje programa i aktivira izlaz „Busy“. Impuls može da se napravi spoljnim tasterom ili pomoću spoljnog PLC-a. Kada se program završi, izlaz „Busy“ se deaktivira. Na taj način PULSER signalizira da je završio izvršenje programa i da je spreman za sledeće aktiviranje nekog od programa.

Ako se tokom izvršenja programa dogodi neka greška, dolazi do prekida generisanja upravljačkih impulse, odnosno drajver motora će se zaustaviti. U tom slučaju će se aktivirati izlaz „Error“ i treptaće LED dioda „OP/ER“.


Cena sa PDV-om: Kontaktirajte nas za cenu


Galerija slika

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike Opis
Broj digitalnih ulaza

8 optoizolovanih ulaza

 • 7 ulaza za generisanje sekvenci kretanja
 • 1 ALL STOP ulaz

Svi digitalni ulazi su za naponske nivoe +24V

Broj analognih ualaza 1
Opseg analognog ulaza 0 – 3,3 V
Broj osa kojima se upravlja 1
Upravljački izlazi STEP, DIR i ENABLE
Tip upravljačkih izlaza TTL
Maksimalna učestanost upravljačkih izlaza 500 kHz
Broj statusnih izlaza

2 (Error i Busy)

Tip statusnih izlaza Optoizolovani, open colector
Napon napajanja 8 – 24 VDC / 100 mA (ugrađena zaštita od obrnutog polariteta)
Dimenzije (Š x D x V) 100 mm x 80 mm x 30 mm
Masa ~70 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave


PREUZIMANJA

Dokument Opis
pdfPulser_man Pulser - Uputstvo za upotrebu
zippulser114.zip

Pulser - Konfiguracioni software

Proizvodi

Novosti

 • April 2024.
  Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
 • Februar 2024.
  Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
 • Novembar 2023.
  Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com