NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

DC SERVO DRAJVER DCS-5020 Istaknut

USKORO

DCS-5020 je mikrokontrolerski PWM drajver namenjen za upravljanje DC motorima sa permanentnim magnetom napona napajanja do 240 VDC i maksimalne struje do 50 A.

Izlazni stepen drajvera je realizovan sa IGBT tranzistorima i galvanski je odvojen od logičkog (upravljačkog) dela drajvera.

Drajver je baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam. Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim signalom. Interfejs za enkoder omogućava x1, x2 i x4 multiplikaciju rezolucije inkrementalnog enkodera.

Drajver ima ugrađeno kočiono kolo koje se aktivira u slučaju kada DC motor radi u generatorskom režimu i ako napon napajanja pređe 255 VDC. Potrebno je postaviti spoljašnji kočioni otpornik.

Podešavanje svih parametara DC servo drajvera DCS-5020 vrši se pomoću besplatnog konfiguracionog softvera ServoTune3. Softver ServoTune3 ima ugrađen algoritam za automatsko podešavanje PID parametara.

Ulazni interfejs omogućava upravljanje preko opto-izolovanih linija u sledećim modovima:

 • STEP/DIR/ENABLE,
 • CW/CCW/ENABLE,
 • pomoću upravljačkog inkrementalnog enkodera (Encoder follower) u 1x, 2x i 4x dekodovanju,

kao i preko analognog ulaza u opsegu 0–5 V sa i bez povratne sprege (na drajveru se nalazi konektor za povezivanje eksternog potenciometra).

Ugrađen soft start uključuje DC motor 1 s nakon dolaska napona za napajanje, čime se smanjuje strujni udar pri uključenju.

Drajver ima i opto-izolovani izlaz Tracking Error koji se aktivira ako se prekorači podešena vrednost tracking error offset-a. Taj izlaz se može iskoristiti za aktiviranje kola za isključenje napajanja DC motora.

Drajver ima preko naponsku i preko temperaturnu zaštitu.

pdfDCS-5020 Uputstvo za upotrebu


Oblast primene

 • Retrofit CNC mašina
 • Upravljanje DC motorima sa permanentnim magnetima
 • Koordinatni stolovi
 • Pozicioniranje
 • Roboti
 • Obuka

Galerija slika

ServoTune3

servo tune3 big

ServoTune3 je softver za podešavanje parametara na DC servo drajveru DCS-5020, kao i za snimanje odziva DC motora na odskočnu funkciju. Način korišćenja softvera ServoTune3 detaljno je opisan u uputstvu za upotrebu za drajver DCS-5020. Preuzmite ServoTune3 software za podešavanje parametara drajvera DCS-5020:

ServoTune3 v3.18 - Decembar 2022., Dodata podrška za DC servo drajver DCS-5020.

 

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model DCS-5020
Način rada PWM DC Servo drajver sa zatvorenom petljom i PID upravljačkim algoritmom upravljanja
PWM učestanost 10÷20kHz, softversko podešavanje
Broj osa 1
Napon napajanja DC motora 30÷240 VDC
Preko naponska zaštita 270 VDC
Struja 5÷50 A max, softversko podešavanje 
Napon napajanja logičkog dela 18÷28 VDC / 500 mA 
Ulazni interfejs Digitalni modovi upravljanja preko opto-izolovanih linija STEP/DIR/ENA, CW/CCW/ENA i Encoder follower (1x, 2x i 4x)
Analogni 0÷5 V sa i bez povratne sprege 
Struja po ulaznoj liniji ~10 mA na 5 V 
Izlazi Opto-izolovani Track Error 
Učestanost STEP komande <600 kHz 
Širina ulaznog impulsa >0,5 µS 
Povratna sprega Inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim izlazima 
Rezolucija enkodera x1, x2 i x4, softversko podešavanje 
Napajanje encodera Izvor na drajveru +5 VDC / 250 mA ili +15 VDC / 150 mA
Podešavanje parametara Preko IDC10 konektora i izolacionog USB interfejsa za programiranje IPI-USB
Ugradena zaštita Preko naponska i preko temperaturna 
Dimenzije (Š x D x V) 160 mm x 233 mm x 108 mm
Masa ~2500 g 

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Proizvodi

Novosti

 • Septembar 2023.
  Novi proizvod Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera…
 • Jun 2023.
  Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja USB-MC-INT v.3 je redizajnirani 6-osni…
 • Februar 2023.
  Mikrostep drajver za koračne motore MST-109 - NOVI PROIZVOD MST-109…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com