NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

Kontroleri kretanja i ulazno izlazne kartice

ETH-MC kontroler kretanja visokih performansi baziran na Ethernet vezi

ETH-MC je kontroler kretanja visokih performansi za upravljanje CNC mašinama razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom…

ETH-BOX kontroler kretanja baziran na Ethernet vezi

ETH-BOX je šestoosni kontroler kretanja visokih performansi za upravljanje CNC mašinama razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog programa na Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 i 11 operativnim sistemima…

ETH-MCI Ethernet kontroler kretanja Istaknut

ETH-MCI je 6-osni kontroler kretanja i namenjen je za upravljanje CNC mašinama uz upotrebu popularnog Mach3 upravljačkog programa na računarima sa Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima…

ISO-USB-BOX IZOLACIONI KONTROLER KRETANJA

ISO-USB-BOX je 6-osni kontroler kretanja razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog CNC programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom (x86) i 64-bitnim (x64)…

USB-MC-INT V.3 KONTROLER KRETANJA Istaknut

USB-MC-INT v.3 je 6-osni kontroler kretanja razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog CNC programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom (x86) i 64-bitnim (x64)…

USB-MC KONTROLER KRETANJA

USB-MC je kontroler kretanja razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog CNC programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom (x86) i 64-bitnim (x64) arhitekturom.…

USB-UIO1 Ulazno-izlazna kartica za USB-MC kontroler kretanja

Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 v3.3 je projektovana da se koristi sa USB-MC kontrolerom kretanja u cilju povezivanja upravljačkog CNC sistema koji ima do 6 mikrostep drajvera MST-107 i/ili mikrostep drajvera MST-109 i/ili DC servo…

THC Senzor V3

THC senzor Ver.3 je uređaj čija je funkcija da Audioms kontrolerima kretanja omogući praćenje napona na luku plazma baklje u cilju realizacije THC funkcije (eng. Torch height control). THC senzor…

PULSER PROGRAMABILNI GENERATOR PUTANJE KRETANJA Istaknut

PULSER je programabilni generator/kontroler putanje kretanja i namenjen je za upravljanje izvršenjem jednostavnih putanja kretanja generisanjem STEP/DIR/ENA upravljačkih signala. Koristi se zajedno sa drajverom za upravljanje motorima za pozicioniranje.  Promena…

Ulazno izlazna kartica IO3-R4 Istaknut

Ulazno-izlazna kartica IO3-R4, verzija 4, ima na sebi digitalni bafer za STEP/DIR/ENA komandne signale i kao takva je projektovana za povezivanje do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili MST-109 i/ili DC…

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R3

Ulazno-izlazna kartica IO3-R3, verzija 3, ima na sebi digitalni bafer za STEP/DIR/ENA komandne signale i kao takva je projektovana za povezivanje do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili MST-109 i/ili DC…

Relejna ploča RB-4

Relejna ploča RB-4 ima na sebi 4 releja tipa SPDT. Za aktivaciju releja koriste se 4 nezavisna signala TTL nivoa. Koristi se pozitivna logika. Ulazni signali su opto-izolovani. Relejna ploča…

Proizvodi

Novosti

  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
  • Novembar 2023.
    Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…
  • Septembar 2023.
    Novi proizvod Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com