Kontroleri kretanja i ulazno izlazne kartice

USB-MC KONTROLER KRETANJA

USB-MC je kontroler kretanja razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog CNC programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom (x86) i 64-bitnim (x64) arhitekturom.…

USB-UIO1 ULAZNO IZLAZNA KARTICA ZA KONTROLER KRETANJA USB-MC

Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 je projektovana da se koristi sa USB-MC kontrolerom kretanja u cilju povezivanja upravljačkog CNC sistema koji ima do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili DC servo drajvera DCS-3010 i/ili…

USB-CONB PRIKLJUČNA PLOČA ZA USB-MC KONTROLER KRETANJA

Priključna ploča USB-CONB je projektovana da se koristi sa USB-MC kontrolerom kretanja. Na priključnu ploču je preko priključnih klema moguće lako povezati svih 16 digitalnih izlaza, 14 digitalnih ulaza i…

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R3

Ulazno-izlazna kartica IO3-R3, verzija 3, ima na sebi digitalni bafer za STEP/DIR/ENA komandne signale i kao takva je projektovana za povezivanje do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili DC servo drajvera…

PULSER PROGRAMABILNI GENERATOR PUTANJE KRETANJA Istaknut

USKORO PULSER je programabilni generator/kontroler putanje kretanja i namenjen je za upravljanje izvršenjem jednostavnih putanja kretanja generisanjem STEP/DIR/ENA upravljačkih signala. Koristi se zajedno sa drajverom za upravljanje motorima za pozicioniranje. …

logo footer

Razvoj i proizvodnja drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Kontakt

PRIZMA DOO
Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 034 330 200
Web: www.prizma.rs
E-mail: prodaja@prizma.rs

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com