NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

USB-MC KONTROLER KRETANJA

USB-MC je kontroler kretanja razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog CNC programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom (x86) i 64-bitnim (x64) arhitekturom. Kao eksterni kontroler, donosi brojna unapređenja u poređenju sa upotrebom Mach3 softvera preko paralelnog porta. USB-MC ne zahteva instalaciju Mach3 LPT drajvera.

Kontroler kretanja USB-MC preuzima na sebe sve real-time operacije, za koje je potreban precizan tajming. Time je procesor PC računara manje opterećen, pa Mach3 sada može da radi na slabijim desktop, laptop, pa i tablet računarima. S obzirom da za upravljanje nije potreban računar visokih performansi, cena celokupnog upravljačkog sistema sada može biti značajno manja.

Istovremeno se postižu znatno više učestalosti izlaznog step signala (do 250 kHz) i pravilniji izlaz nego što je to moguće preko paralelnog porta bez obzira na performanse upotrebljenog računara.

Paralelni port je sve manje u upotrebi i gotovo da je potpuno potisnut. Noviji računari često nemaju ovaj port. USB-MC za vezu sa računarom koristi USB port koji je prisutan na svim modernim sistemima.

Veliki broj funkcija je dodat, a postojeće su unapređene. PWM izlaz može da ima značajno višu učestalost i bolju rezoluciju, dodata je kompenzacija PWM izlaza u zavisnosti od feedrate-a, ugrađen je hardverski MPG mod, detaljnije je podešavanje debouncing-a ulaznih signala, a dodate su i mnoge druge funkcije.

USB-MC kontroler kretanja ima 16 digitalnih izlaza i 14 digitalnih ulaza u poređenju sa 12 digitalnih izlaza i 5 digitalnih ulaza koliko je dostupno preko paralelnog porta. Pored toga USB-MC ima i analogni ulaz koji nije moguće realizovati preko paralelnog porta.

Dodatni izlazi i ulazi su dostupni preko posebnih konektora, odnosno preko dodatnih ulazno/izlaznih ploča koje se lako povezuju sa USB-MC kontrolerom kretanja.

Za vezu USB-MC kontrolera kretanja i PC računara koristiti kvalitetne i što kraće USB kablove, po mogućnosti ne duže od 1,5 m.

NAPOMENA: USB-MC kontroler se napaja sa USB porta tako da u osnovnoj funkciji eksterno napajanje nije neophodno. Eksterno napajanje je neophodno ako se koristi ulazno-izlazna kartica UIO-1 koja zahteva viši napon napajanja od 5V koliko je dostupno sa USB porta.


Cena sa PDV-om: 10.000 RSD


Podržane Mach3 funkcije

 • svi jogging režimi rada
 • spindle PWM izlaz, podesiva učestalost 10 Hz – 200 kHz
 • spindle index ulaz, podesiv delitelj
 • spindle step/dir osa
 • spindle relei (M3, M4 i M5)
 • relei za hlađenje (M7, M8 i M9)
 • ESTOP ulaz
 • MPG (enkoder) ulazi, svi Mach3 MPG režimi + hardverski režim
 • slobodno dodeljivanje funkcija za sve ulaze i izlaze
 • za sve ulaze i izlaze podesivo aktivno stanje signala na low/high
 • homing/referencing (jednoosno/višeosno)
 • hardverski krajnji prekidači
 • softlimits
 • limits override, auto/manual/external
 • charge pump izlazni signal, podesiva učestalost (12.5 kHz i 5 kHz)
 • slave ose
 • probing funkcija (G31)
 • laser M10p1/M11p1, e5p1/e5p0 brzi izlazi (#1-6)
 • laser PWM, kompenzacija snage (promena PWM sa brzinom kretanja), podesiva proizvoljna kriva zavisnosti
 • laser PWM, gate by M10/M11
 • laser gray level (8-bitno) graviranje - NOVO
 • shuttle funkcija, podesivo vreme ubrzavanja
 • detaljno podešavanje za debouncing svih ulaza
 • offline režim rada
 • rezanje navoja na strugu preko Mach3turn, G32, G76
 • THC funkcija (eksterni i interni THC regulator)
 • Napredne THC opcije: Low pass filter, Kerf detect, THC lock if voltage out of range, THC lock from g-code - NOVO

Nije podržano

 • Backlash kompenzacija

Galerija slika

Tehničke karakteristike

Karakteristike Opis
Broj osa 6
Broj digitalnih izlaza 16
Broj digitalnih ulaza 14
Maksimalna učestalost STEP impulsa 250 kHz (opciono 125 kHz)
Širina STEP impulsa 2 μs (opciono 4 μs)
PWM izlaz 10 Hz – 200 kHz
PWM rezolucija 16-9 bits, zavisi od učestalosti; 16 bit za f ≤ 2kHz
Učestalost signala na Index ulazu ≤ 10 kHz
Širina impulsa signala Index ulaza ≥ 100 ns
MPG/enkoder ulazna (x4) učestalost ≤ 10k steps/sec
Tip digitalnih ulaza/izlaza TTL, 5 V, Pull-up otpornici 4,7 kΩ na svim ulazima
Maksimalna struja digitalnih izlaza 32 mA
Broj analognih ulaza 1
Analogni ulazni opseg 0 – 3,3 V (0 – 5 V preko IO kartice)
Charge pump izlazi 2
Charge pump učestalost 12,5 kHz ili 5 kHz
Komunikacija sa računarom USB - data bufer oko 1 s za stabilnu komunikaciju
Napajanje preko USB porta
Eksterno napajanje (opciono) 8 – 24 VDC (UIO-1 kartica zahteva 15 – 20 VDC)
Dimenzije (Š x D x V) 92 mm x 84 mm x 27 mm
Masa ~ 60 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave


PREUZIMANJA

Dokument Opis
pdfUSB-MC Uputstvo za upotrebu Uputstvo za upotrebu USB-MC kontrolera kretanja i instalaciju Mach3 Plugin-a
pdfUSB-MC THC kontrola

Kontrola visine baklje plazma agregata pomoću USB-MC kontrolera kretanja - NOVO

USB-MC kontroler kretanja, pored podrške za rad sa eksternim THC regulatorom ima integrisan i interni THC regulator koji je moguće iskoristiti uz priključivanje odgovarajućeg naponskog senzora na analogni ulaz USB-MC kontrolera.

pdfUSB-MC Rastersko graviranje laserom

Gray level raster engraving - NOVO

Rastersko graviranje slika laserom - Podržana je 8-bitna paleta, odnosno 256 nijansi sive, eng. grayscale. Kada je ova opcija uključena, osa A se koristi za kontrolu snage lasera tj. zadato "pomeranje" ose A direktno kontroliše širinu impulsa PWM izlaza. G-kod je potrebno generisati od bitmapirane slike upotrebom nekog od programa za tu namenu.

Drajver za USB i uputstvo za njegovu instalaciju

Dokument Opis

zipWinXp_Vista_7.zip

zipWinXp old ver.zip

Drajver za USB

U najvećem broju slučajeva, ako se koristi Windows 7 ili noviji operativni sistem, Windows će automatski pronaći i instalirati potrebne drajvere tako da ručna instalacija nije potrebna. U suprotnom, ako Windows ne pronađe drajvere, zatražiće lokaciju na lokalnom računaru odakle može da ih pročita. U tom slučaju preuzeti i raspakovati jedan od ponuđenih drajvera.

pdfInstalacija USB drajvera Uputstvo za instalaciju USB drajvera na računarima sa Win XP operativnim sistemom

Mach3 Plugin-ovi i Screen-ovi

NAPOMENA: Mach3 plugin u sebi sadrži i poslednju kompatibilnu verziju firmware-a za USB-MC kontroler kretanja

Datum Verzija plugin-a Opis
Oktobar 2022. zipusbmc_drv_pl1.19_fw1.22.zip Firmware v1.22 & Plugin v1.19
- Ispravka: Probing target nije ispravan kada je uključen prikaz mašinskih koordinata
Jun 2022. zipusbmc_drv_1.22.zip Firmware v1.22 & Plugin v1.18
- Ispravka greške: Kod internog THC regulatora THC Nominal torch voltage se u određenim slučajevima resetuje na 0 pri restartu Mach3
- Ispravka greške: Ako se ne koristi ArcOK signal za THC već se koristi opcija "Ports&Pins/MillOptions/Allow THC Up/Down control..." regulator ne čeka vreme Pierce Delay pri svakom paljenju luka komandom M3
- SoflLimits za angular ose sada mogu da se zabrane pomoću odgovarajuće opcije u General Config
- Izbačene zone usporavanja kod softverskih limita (SoftLimits) za G-kod kretanja i prateća opcija
Mart 2021. zipusbmc_drv_1.21.zip Firmware v1.21 & Plugin v1.17
- Ispravka greške: kod rezanja navoja upotrebom komandi G32/G76, izlaz Output1 se gasi posle prvog prolaza rezanja
Jun 2019. zipusbmc_drv_1.191.zip Firmware v1.19 & Plugin v1.16
- Dodata mogućnost kontrole THC nominalnog napona putem enkodera (special functions)
Mart 2019. zipusbmc_drv_1.19.zip Firmware v1.19 & Plugin v1.15
- Dodata opcija manuelnog THC moda
- Nominalni THC napon je sada moguće upisati direktno u odgovarajuće DRO polje na Mach3 ekranu
Mart 2019. zipPlasmaAohmsUSBMC.zip Novi prilagođeni plazma ekran (screen) sa dodatim LED indikatorom za manuelni mod. Zahteva Firmware v1.19 & Plugin v1.15 i noviji
Novembar 2018. zipusbmc_drv_1.17.zip Firmware v1.17 & Plugin v1.13
Dodate napredne opcije za THC: Low pass filter, Kerf detect, THC lock if voltage out of range, THC lock from g-code
Novembar 2018. zipPlasAo_112018.zip Modifikovani Plasma screen, zahteva Firmware v1.17 & Plugin v1.13 i noviji
Jul 2018. zipusbmc_drv_v1.15.zip Firmware v1.15 & Plugin v1.12
Ispravljene greške:
- Prilikom pozivanja G31 probe funkcije pogrešno upozorenje da pokret izlazi iz zadatih limita (SoftLimits) ako se koriste radni ofseti
- Marker trenutne linije g-koda skače nekontrolisano pri izvršavanju nekih operacija Mach3
- Limit/estop prekidači, ako su low active tipa, se ponekad pogrešno detektuju kao aktivni prlikom pritiska na RESET dugme
- Mach3 prilikom Verify funkcije isključuje SoftLimits. Uneta ispravka tako da se vraća prethodno stanje SoftLimits-a posle završene Verify operacije
April 2018. zipusbmc_drv_v1.13.zip

- Unapređene zone usporavanja kod softverskih limita (SoftLimits)
- Dodata opcija da se isključe zone usporavanja softverskih limita za g-kod kretanja
- Dodata opcija za rad sa plazmom "Force wait for THC_ON after M3" koja otklanja nelogično ponašanje (bug) Mach3 pri čekanju luka

Januar 2018. zipusbmc_drv_v1.11.zip

Ispravljene uočene greške:
- Probe funkcija je na nekim sistemima dovodila do nepravilnog rada kontrolera
- Krajnji prekidači se pod određenim uslovima ne detektuju za vreme izvršavanja g-kod programa
- SoftLimits (ako su uključeni) se ponekad aktiviraju i za vreme homing sekvence, odnosno neposredno posle završenog hominga za jednu osu, a pre početka hominga sledeće ose

Novembar 2017. zipusbmc_drv_v1.07.zip

-dodata opcija za podešavanje max frekvencije step signala 125 kHz (4 µs širina impulsa)
-dodata opcija "dereference all axes on disconnect"
-ispravljen bug oko pogrešnog polariteta dir signala za slave osu

Avgust 2017.  zipusbmc_drv_v1.06.zip

Nova opcija za lasersko rastersko grey level (8-bitno) graviranje. Kada je ova opcija uključena pomeranje ose A direktno upravlja širinom PWM impulsa
SoftLimits: podešavanja za SoftLimits isključenih osa se sada ne uzimaju u obzir
Homing: ispravljena greška kod izračunavanja brzine kretanja kod homing-a svake ose kao procenat od zadate maksimalne brzine za tu osu

Mart 2017. zipusbmc_drv_v1.05.zip Podržan eksterni i interni THC regulator - BETA Verzija
Arhiva sadrži korisnički ekran prilagođen za Mach3 Plasma mod
Maj 2016. zipusbmc_drv_v1.02.zip Inicijalna verzija

PROČITATI

BLOG - Mogući uzroci problema na vezi USB-MC kontroler kretanja–računar

Proizvodi

Novosti

 • Septembar 2023.
  Novi proizvod Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera…
 • Jun 2023.
  Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja USB-MC-INT v.3 je redizajnirani 6-osni…
 • Februar 2023.
  Mikrostep drajver za koračne motore MST-109 - NOVI PROIZVOD MST-109…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com