NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

Drajveri i upravljačke jedinice za DC servo motore

DC SERVO DRAJVER DCS-5020 Istaknut

USKORO DCS-5020 je mikrokontrolerski PWM drajver namenjen za upravljanje DC motorima sa permanentnim magnetom napona napajanja do 240 VDC i maksimalne struje do 50 A. Izlazni stepen drajvera je realizovan…

DC SERVO DRAJVER DCS-3010(-HV)

DCS-3010 je mikrokontrolerski PWM drajver namenjen za upravljanje DC motorima sa permenentnim magnetom napona napajanja do 115 VDC (odnosno 180 VDC za verziju DCS-3010-HV) i za maksimalne struje do 30A. Drajver…

DCS-100-A V.3 SERVO DRAJVER SA ANALOGNIM IZLAZOM ±10V Istaknut

DCS-100-A V.3 je drajver upravljan mikrokontrolerom sa opto-izolovanim analognim izlazom ±10V za pogon analognih servo drajvera (pojačavača) drugih proizvođača. Servo drajver DCS-100-A konvertuje digitalne STEP/DIR upravljačke signale u analogni upravljački…

MOTORSKA KOČNICA MB-2

Kada DC servo motor usporava pokretne mase mašine, on se ponaša kao generator električne struje. Kinetička energija pokretnih masa koje DC servo motor usporava pretvara se u električnu energiju, što…

Izolacioni razvodnik enkoderskog signala IES-24-5(-24) Istaknut

Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera IES-24-5(-24) se koristi u slučajevima kada je potrebno signal sa jednog inkrementalnog enkodera u formi A i B odvesti na dva uređaja…

NESIMETRIČNO-DIFERENCIJALNI ENKODER INTERFEJS SED2 Istaknut

Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji nesimetrični (eng. single-ended) ulazni signal (A, B i Z) sa inkrementalnog enkodera pretvara u diferencijalne (komplementarne) izlaze (A+, A-, B+, B-, Z+…

NESIMETRIČNO-DIFERENCIJALNI ENKODER INTERFEJS SED1

Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED1 koristi se za vezu nesimetričnih (opciono diferencijalnih) inkrementalnih enkodera na DC servo drajver DCS-3010 ili na DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A. Adapter u sebi…

DIFERENCIJALNO-DIFERENCILAJNI ENKODER INTERFEJS DD1

Diferencijalno-diferencijalni enkoder interfejs DD1 koristi se za vezu diferencijalnih (opciono nesimetričnih) inkrementalnih enkodera na DC servo drajver DCS-3010(-HV) ili na DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A. Inkrementalni enkoder se na DD1…

IZOLACIONI USB INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE IPI-USB

Izolacioni USB interfejs za programiranje IPI-USB se koristi za vezu DC servo drajvera DCS-3010(-HV) ili servo drajvera sa analognim izlazom DCS-100-A V.3 sa PC računarom tokom postupka podešavanja parametara drajvera. Izolacioni interfejs…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com