Drajveri i upravljačke jedinice za DC servo motore

DC SERVO DRAJVER DCS-3010

DCS-3010 je mikrokontrolerski PWM drajver za DC motore sa permenentnim magnetom napona napajanja do 100V i maksimalne struje do 30A. Drajver je baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je…

DC SERVO DRAJVER SA ANALOGNIM IZLAZOM DCS-100-A

DCS-100-A je mikrokontrolerski drajver sa optoizolovanim analognim izlazom ±10V za pogon analognih servo drajvera (pojačavača) drugih proizvođača. Pogodan je za retrofit CNC mašina starije generacije kod kojih je moguće iskoristiti…

MOTORSKA KOČNICA MB-2

Kada DC servo motor usporava pokretne mase mašine, on se ponaša kao generator električne struje. Kinetička energija pokretnih masa koje DC servo motor usporava pretvara se u električnu energiju, što…

NESIMETRIČNO-DIFERENCILAJNI ENKODER INTERFEJS SED1

Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED1 koristi se za vezu nesimetričnih (opciono diferencijalnih) inkrementalnih enkodera na DC servo drajver DCS-3010 ili na DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A. Adapter u sebi…

DIFERENCIJALNO-DIFERENCILAJNI ENKODER INTERFEJS DD1

Diferenijalno-diferencijalni enkoder interfejs DD1 koristi se za vezu diferencijalnih (opciono nesimetričnih) inkrementalnih enkodera na DC servo drajver DCS-3010 ili na DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A. Inkrementalni enkoder se na…

INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE PI-RS232

Interfejs za programiranje PI-RS232 se koristi za vezu DC servo drajvera DCS-3010 sa PC računarom tokom postupka podešavanja parametara drajvera DCS-3010. Interfejs za programiranje ima 2 konektora, DB9 konektor za…

IZOLACIONI USB INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE IPI-USB

Izolacioni USB interfajs za programiranje IPI-USB se koristi za vezu DC servo drajvera DCS-3010 sa PC računarom tokom postupka podešavanja parametara drajvera DCS-3010. Izolacioni interfejs ima 2 konektora, USB za…

Novosti

  • Jul 2017.
    Nov proizvod - Koračni motor SM86HS120 Novi koračni motor u…
  • Februar 2017.
    Redizajn ulazno-izlazne kartice Ulazno izlazna kartica IO3-R3 je redizajnirana verzija…
  • Januar 2017.
    Nov proizvod - DC servo motor 120W DCM50207D-1000 je DC…

logo footer

Razvoj i proizvodnja drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Kontakt

PRIZMA DOO
Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 034 330 200
Web: www.prizma.rs
E-mail: prodaja@prizma.rs

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com