NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

Drajveri i upravljačke jedinice za DC servo motore

DC SERVO DRAJVER DCS-5020 Istaknut

USKORO DCS-5020 je mikrokontrolerski PWM drajver namenjen za upravljanje DC motorima sa permanentnim magnetom napona napajanja do 240 VDC i maksimalne struje do 50 A. Izlazni stepen drajvera je realizovan…

DC SERVO DRAJVER DCS-3010(-HV)

DCS-3010 je mikrokontrolerski PWM drajver namenjen za upravljanje DC motorima sa permenentnim magnetom napona napajanja do 115 VDC (odnosno 180 VDC za verziju DCS-3010-HV) i za maksimalne struje do 30A. Drajver…

DCS-100-A V.3 SERVO DRAJVER SA ANALOGNIM IZLAZOM ±10V Istaknut

DCS-100-A V.3 je drajver upravljan mikrokontrolerom sa opto-izolovanim analognim izlazom ±10V za pogon analognih servo drajvera (pojačavača) drugih proizvođača. Pogodan je za retrofit (nadogradnju) CNC mašina starije generacije kod kojih…

MOTORSKA KOČNICA MB-2

Kada DC servo motor usporava pokretne mase mašine, on se ponaša kao generator električne struje. Kinetička energija pokretnih masa koje DC servo motor usporava pretvara se u električnu energiju, što…

Izolacioni razvodnik enkoderskog signala IES-24-5(-24) Istaknut

Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera IES-24-5(-24) se koristi u slučajevima kada je potrebno signal sa jednog inkrementalnog enkodera u formi A i B odvesti na dva uređaja…

NESIMETRIČNO-DIFERENCIJALNI ENKODER INTERFEJS SED1

Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED1 koristi se za vezu nesimetričnih (opciono diferencijalnih) inkrementalnih enkodera na DC servo drajver DCS-3010 ili na DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A. Adapter u sebi…

DIFERENCIJALNO-DIFERENCILAJNI ENKODER INTERFEJS DD1

Diferencijalno-diferencijalni enkoder interfejs DD1 koristi se za vezu diferencijalnih (opciono nesimetričnih) inkrementalnih enkodera na DC servo drajver DCS-3010(-HV) ili na DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A. Inkrementalni enkoder se na DD1…

IZOLACIONI USB INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE IPI-USB

Izolacioni USB interfejs za programiranje IPI-USB se koristi za vezu DC servo drajvera DCS-3010(-HV) ili DCS-100-A sa PC računarom tokom postupka podešavanja parametara drajvera. Izolacioni interfejs ima 2 konektora, USB za…

DC SERVO MOTOR 120W

DCM50207D-1000 je DC motor sa permanentnim magnetom i ugrađenim inkrementalnim enkoderom. Inkrementalni enkoder sa diferencijalnim izlazima ima rezoluciju od 1000 PPR (impulsa po obrtaju), odnosno sa multiplikacijom 4000 PPR. Oblast…

Proizvodi

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com