NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

Upravljanje DC servo motorom pomoću MPG/enkodera i DC servo drajvera DCS-3010

subota, 26 mart 2016

Pre nekoliko godina pozvao me je jedan kolega koji se bavi ručnom izradom opruga. Reč je o pojedinačnoj proizvodnji. Teškoće se javljaju kada je potrebno da se napravi opruga sa većim presekom čelične žice. Pitao je da li postoji neko rešenje gde bi on okretao rukom obrtnu ručicu, pri čemu bi teži deo posla, a to je savijanje žice, obavljao motor. Tada smo došli na ideju da omogućimo još jedan način na koji bi bilo moguće konfigurisati ulazno kolo kod DC servo drajvera DCS-3010. A to je da se omogući direktno upravljanje pomoću inkrementalnog enkodera. Ideja naravno nije nova, ali širi mogućnost upotrebe DC servo drajvera DCS-3010.

Ulazno kolo DC servo drajvera DCS-3010 može se konfigurisati za različite tipove ulaznih signala. Najčešće korišćen konfiguracija ulaznog kola je STEP/DIR/ENA mod koji se koristi kod upravljanja na CNC mašinama. Međutim, još jedan od mogućih načina upravljanja je pomoću MPG/enkoder signala.

Pogledajte video koji pokazuje kako je moguće upravljati DC servo motorom pomoću dodatnog inkrementalnog enkodera, ili kako se još na engleskom jeziku zove Manual Pulse Generator-a (MPG-a). Za upravljanje je korišćen Fujitsu Fanuc Pulse Generator Type A860-0200-T013. MPG je preko jednostavnog interfejsa povezan sa DC servo drajverom DCS-3010. Prikazano je i kompletno uputstvo za podešavanje parametara DC servo drajvera DCS-3010 iz konfiguracionog softvera ServoTune3.

Za ovaj način upravljanja može se upotrebiti bilo koji inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim A i B izlazima. Pored toga potrebno je da izlazi budu push-pull tipa. U slučaju upotrebe inkrementalnog enkodera sa single-ended izlazima potrebno je koristiti dodatni bafer između inkrementalnog enkodera i ulaznog kola DC servo drajvera DCS-3010.

NAPOMENA: Moguće je povezati MPG na ulazno kolo DC servo drajvera DCS-3010 i bez korišćenja MPG interfejsa sa video snimka. U tom slučaju je za upravljački MPG potrebno obezbediti dodatni izvor napajanja od +5 VDC. Šemu veze možete da pogledate u priloženom uputstvu.

pdfUpravljanje DC servo motorom pomoću enkodera i drajvera DCS-3010

(Hvala Ivanu na ustupljenom Pulse generatoru)

 

Novosti

  • April 2024.
    Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
  • Novembar 2023.
    Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com