NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

Samoaktiviranje krajnjih prekidača

četvrtak, 10 decembar 2015

U nekim slučajevima na ulazno-izlaznoj kartici IO3 dolazi do samoaktiviranja krajnih prekidača prilikom uključenja/isključenja elektromagnetnih prekidača (kontaktora) ili bez vidljivog razloga. Ovde ćete moći da pročitate kako je moguće rešiti ovaj problem?

NAPOMENA: Od novembra 2014. ulazno-izlazna kartica IO3 je zamenjena poboljšanom verzijom pod nazivom IO3-R2 koja na ulaznim linijama ima ugrađene optokaplere sa filterima za uklanjanje pomenutih smetnji.

Opisani problem nastaje kao posledica elektromagnetnih smetnji koje se na ulazima ulazno-izlazne kartice IO3 manifestuju kao kratkotrajni impulsi na linijama na kojima su priključeni krajnji prekidači. Upravljački softveri Mach2 i Mach3 imaju mogućnost filtriranja signala na ulaznim linijama.

Mach3

U slučaju da koristite Mach3 izabrati opciju Config -> General config… pri čemu će se pojaviti dijalog prikazan na slici 1. U pomenutom dijalogu, u uokvirenom polju pod nazivom Inputs Signal Debouncing/Noise rejection potrebno je povećati vrednost parametra Debounce Interval koji je prilikom instalacije podešen na najnižu vrednost 0. Vrednost ovog parametra postepeno povećati sve dok se opisani problem ne izgubi.

general conf
Slika 1 General Logic Configuration dijalog

Mach2

Podešavanje parametara filtriranje ulaznih digitalnih signala u okviru upravljačkog softvera Mach2 se vrši u dijalogu do koga se dolazi izborom opcije Configure -> Logic... (slika 2).

izbor opcije

Slika 2 Izbor opcije Configure -> Logic...

U Logic Configuration dijalogu (slika 3) postepeno povećavati vrednost parametara pod nazivom Input Debounce Interval sve dok se opisani problem ne izgubi.

logic confg

Slika 3 Logic Configuration dijalog

Novosti

  • April 2024.
    Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
  • Novembar 2023.
    Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com