NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

ETH-MC kontroler kretanja visokih performansi baziran na Ethernet vezi

ETH-MC je kontroler kretanja visokih performansi za upravljanje CNC mašinama razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom (x86) i 64-bitnim (x64) arhitekturom. Kao eksterni kontroler, donosi brojna unapređenja u poređenju sa upotrebom Mach3 softvera preko paralelnog porta.

ETH-MC kontroler kretanja sa svojim integrisanim 32-bitnim mikrokontrolerom i moćnim FPGA čipom, preuzima na sebe sve real-time operacije za koje je potreban precizan tajming. Time je procesor PC računara manje opterećen, pa Mach3 sada može da radi na slabijim desktop, laptop, pa i tablet računarima.

Istovremeno se postižu znatno više učestalosti izlaznog step signala (do 5 MHz), veliki broj funkcija je dodat, a postojeće su unapređene.

Ethernet konekcija sa računarom se smatra jednom od najrobusnijih pa je tako primerena i u težim industrijskim uslovima. Žična Ethernet konekcija ujedno donosi i galvansku izolaciju između ETH-MC kontrolera kretanja i PC računara.

U cilju optimalnog iskorišćenja performansi ETH-MC kontrolera razvijen je ETH-BOX kontroler kretanja.


Cena sa PDV-om: 26.000 RSD


Osnovne karakteristike ETH-MC kontrolera kretanja

 • Četvoroslojna štampana pločica, FPGA + 32-bitni mikrokontroler
 • Ethernet 10/100 Mbit konekcija
 • Napredna interpolacija glatke krivolinijske trajektorije
 • 6 osa + spindle osa, 5 MHz maks. učestalost step signala, podesiva širina impulsa
 • Podesiv tip izlaza za ose: step/dir, CW/CCW, quadrature
 • 32 digitalna ulaza, 5 V Schmitt triggers
 • 32 digitalna izlaza, 5 V TTL
 • 4 analogna ulaza, 0-5 V
 • 7 quadrature inkrementalnih enkodera, čitanje maksimalno 12,5 MHz
 • Svi digitalni ulazi i izlazi su slobodno remapabilni
 • Za sve ulaze i izlaze podesivo aktivno stanje signala na low/high
 • Hardverski feedhold (trenutno aktiviranje, bez pauze)
 • Hardverski MPG mod (real-time bez kašnjenja) + svi Mach3 MPG režimi
 • Sinhronizovano kretanje uz pomoć enkodera (electronic gearing)
 • Rezanje navoja na strugu bazirano na enkoderu (G32, G76) preko Mach3turn;
  napredno, autonomno generisanje sinhronizovanog kretanja osa,
  bez pauze pre povlačenja (pullout delay), G32 potezi se mogu besprekorno spojiti kod navoja na koničnim telima...
 • Kruto urezivanje navoja (rigid tapping) korišćenjem enkodera na spindle vretenu za feedback, odabir ose, podešavanje brzine obrtanja za napred i nazad itd.
 • THC integrisani napredni kontroler sa PID regulacijom (zatvorena petlja 1 kHz ) i klasičan Up/Down kontroler (uz korišćenje THC naponskog senzora preko jednog od analognog ulaza)
 • THC podrška za eksterni Up/Down kontroler
 • THC acceleration ramped moves, voltage sampling, anti-plunge support, arc detection...
 • THC napredne opcije: Low pass filter, Kerf detect, THC lock iz G-koda, status elektrode...
 • Laser PWM izlaz, brze M10/M11, eNp0/eNp1 port komande, PWM gate by M10/M11
 • Laser kompenzacija snage, proizvoljna kriva zavisnosti od brzine kretanja
 • Laser 8-bit gray level graviranje
 • Detaljno podešavanje debouncing-a za sve digitalne ulaze i digitalnih filtera za enkoderske ulaze
 • SoftLimits
 • Probing funkcija (G31)
 • Backlash kompenzacija
 • Jedan standardni PWM izlaz ( za spindle / laser) + dva dodatna PWM izlaza (10Hz – 200KHz)
 • Shuttle mod, kontrola putem MPG-a ili potenciometra preko analognog ulaza
 • Slave ose
 • Spindle index ulaz, podesiv delitelj
 • Charge pump izlazni signali, podesiva učestalost (12,5 kHz i 5 kHz)
 • Offline režim rada
 • Limits override, auto/manual/external
 • Podesive specijalne funkcije za kontrolu preko analognih ulaza ili putem enkodera (FRO, SRO, Set User Variable, Set User DRO...)
 • Analog Joystick Jog kontrola - NEW 

Galerija Slika

Tehničke karakteristike

Karakteristike Opis
Komunikacija sa računarom Ethernet 10/100 MBit, TCP/IP - data bafer oko 1 s za stabilnu komunikaciju, Auto crossover detection
Broj osa 6 + Spindle osa
Broj digitalnih izlaza 32
Broj digitalnih ulaza 32
Maksimalna učestalost STEP impulsa 5 MHz (podesivo za svaku osu iz plugin-a)
Širina STEP impulsa 50 % (ili fiksno podesivo za svaku osu iz plugin-a)
PWM izlaz 10 Hz – 200 kHz
PWM rezolucija 16 bits
Učestalost signala na Index ulazu ≤ 50 MHz
Širina impulsa signala Index ulaza ≥ 10 ns
MPG/enkoder ulazna (x4) učestalost ≤ 12,5 M steps/sec
Tip digitalnih ulaza Schmitt trigger, 5 V, Pull-up otpornici 4,7 kΩ na svim ulazima
Tip digitalnih izlaza TTL, 5V
Maksimalna struja digitalnih izlaza 32 mA
Broj analognih ulaza 4
Analogni ulazni opseg 0 – 5 V, 10 bits
Charge pump izlazi 2
Charge pump učestalost 12,5 kHz ili 5 kHz
Napajanje 8 – 25 VDC / 0,25 A – 1 A (potrošnja struje zavisi od priključenih periferija)
Dimenzije (Š x D x V) 100 mm x 111 mm x 32 mm
Masa ~ 75 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave


PREUZIMANJA

Dokument & Aplikacija Opis
pdfeth-mc-box_man.pdf Uputstvo za upotrebu ETH-MC i ETH-BOX kontrolera kretanja
zipeth_config.zip

Softver za konfiguraciju mrežnih parametara ETH-MC i ETH-BOX kontrolera kretanja

Mach3 Plugin-ovi i Screen-ovi za ETH-MC & ETH-BOX kontrolere kretanja

Datum Verzija plugin-a Opis
Februar 2023. zipfethmc_drv114_109.zip Plugin v01.14 & Firmware v01.09
- Ispravka: opcija "Synthetized Index pulse" ne radi ispravno kada brojač enkodera na radnom vretenu ide u negativnu stranu
Oktobar 2022. zipfethmc_drv1.14.zip Plugin v01.14 & Firmware v01.08
- Ispravka: rezanje navoja sa pozitivnim priraštajem Z koordinate
- Ispravka: ako se rezanje navoja prekine sa STOP nije dozvoljeno kretanje osa X i Z do reseta
- Ispravka: Probing target nije ispravan kada je uključen prikaz mašinskih koordinata
Mart 2022. zipfethmc_drv1.13.zip Plugin v01.13 & Firmware v01.07
- Ispravka greške u hardverskom MPG modu koja se javlja pri koraku od 0.001 mm
- Ispravka greške da posle referenciranja osa ne rade određeni pozivi funkcija iz VB makroa
Mart 2021. zipfethmc_drv1.11.zip Plugin v01.11 & Firmware v01.05
Ispravke koje se odnose na korišćenje više MPG-ova otklanjaju:
- Nemogućnost podešavanja različitih parametara Counts/Unit za svaki MPG posebno
- Parametar StepsPer se ne uzima za osu kojom se upravlja već se pogrešno čita po redosledu MPG-ova
Decembar 2019. zipfethmc_drv1.10.zip Plugin v01.10 & Firmware v01.04
Izmene vezane za funkcionalnost hardverskog MPG moda otklanjaju sledeće nedostatke:
- Nemogućnost podešavanja nule za ose kada je aktivan MPG mod
- Nemogućnost pokretanja drugih funkcija (G-kod, referenciranje itd.) kada je aktivan MPG mod
Novembar 2019. zipfethmc_drv1.09.zip Plugin v01.09 & Firmware v01.03
- Dodata podrška za upravljanje osama (Jog) pomoću analognog Joystick-a
Jun 2019. zipfethmc_drv1.08.zip Plugin v01.08 & Firmware v01.02
- Dodata opcija THC voltage override za finu korekciju napona tokom rada
- Mogucnost kontrole THC nominalnog napona kao i voltage override putem potenciometra preko analognog ulaza ili putem enkodera (special functions) ili preko pendanta
- Novi prilagođeni Plasma ekran, dodate opcije za kontrolu THC Voltage Override funkcije
- Ispravljena greška: nemogućnost aktiviranja hardverskog feedhold-a pred kraj G-kod programa
Jun 2019. zipPlasmaAohmsETHMC108.zip Novi prilagođeni plazma ekran (screen). Zahteva Plugin v01.08 & Firmware v01.02  i noviji
Februar 2019. zipfethmc_drv1.07.zip Plugin v01.07 & Firmware v1.01
Inicijalna verzija plugin-a
Februar 2019. zipPlasmaAohmsETHMC.zip Modifikovani Plasma screen za ETH-MC i ETH-BOX kontroler kretanja

NAPOMENA: Mach3 plugin u sebi sadrži i poslednju kompatibilnu verziju firmware-a za ETH-MC(-BOX) kontroler kretanja

Proizvodi

Novosti

 • April 2024.
  Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
 • Februar 2024.
  Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
 • Novembar 2023.
  Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com