NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

THC Senzor

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U JULU 2021. GODINE

PREPORUČENA ZAMENA: THC Senzor V3

THC senzor je uređaj čija je funkcija da ETH-MC(-BOX) kontroler kretanja ili USB-MC kontroleru kretanja omogući praćenje napona na luku plazma baklje u cilju realizacije THC funkcije (eng. Torch height control). THC senzor ima ulogu da napon na luku dobijen sa plazma agregata prilagodi i na pouzdan i bezbedan način dopremi do USB-MC kontrolera kretanja.

THC senzor omogućava galvansku izolaciju signala sa plazma baklje i to u dve varijante ulaza: sa prenosnim odnosom napona 1:50 i prenosnim odnosnom 1:1.

Pomoću internog THC regulatora koji je ugrađen u ETH-MC(-BOX) ili USB-MC kontroler kretanja moguće je ostvariti kontrolu visine baklje na mašinama za sečenje plazmom.

Ulazno kolo THC senzora je dizajnirano tako da potiskuje smetnje koje su prisutne tokom sečenja plazmom. Ulazno kolo, izlazno kolo, kao i kolo za napajanje THC senzora su međusobno galvanski odvojena.

Minimalna konfiguracija potrebna za realizaciju THC funkcije je:

ili

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
PRI RADU PLAZMA AGREGATA PRISUTNI SU NAPONSKI NIVOI KOJI SU OPASNI PO ŽIVOT LJUDI KOJI BI SA NJIM DOŠLI U KONTAKT.

Povezivanje THC Senzora mogu da rade samo osobe koje su za to obučene. Pre postupka instalacije i rada sa opremom potrebno je detaljno pročitati uputstvo za upotrebu i instalaciju. Pri tome je potrebno da ste potpuno sigurani da ste razumeli moguće opasnosti i da ste u mogućnosti da bezbedno izvršite instalaciju opreme. Potrebno je stalno imati na umu da su unutar THC Senzora prisutni naponski nivoi koji su opasni po život ljudi.

Detaljnije o bezbednosnim upozorenjima pročitajte u uputstvu za upotrebu THC senzora.

Galerija slika

Tehničke karakteristike

Karakteristike Opis
Napon napajanja 8–24 VDC / 50mA
Prenosni odnos 1:50 1:50 ± 2 % (maks. ulazni napon 300 VDC)
Prenosni odnos 1:1 1:1 ± 2 % (maks. ulazni napon 10 VDC)
Analogni izlaz 0–5 V
Offset na izlazu < 10 mV
Montaža na DIN35 šinu
Dimenzije 52 mm x 90 mm x 60 mm
Masa ≈ 100 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave


PREUZIMANJA

Dokument Opis
pdfTHC Senzor Uputstvo za upotrebu za THC Senzor
pdfUSB-MC THC kontrola

Kontrola visine baklje plazma agregata pomoću USB-MC kontrolera kretanja

USB-MC kontroler kretanja, pored podrške za rad sa eksternim THC regulatorom ima integrisan i interni THC regulator koji je moguće iskoristiti uz priključivanje odgovarajućeg naponskog senzora na analogni ulaz USB-MC kontrolera.

VIDEO

Video prikazuje automatsku kontrolu visine baklje plazma sistema (eng. Torch Height Control - THC) izvedenu pomoću USB-MC kontrolera kretanja, ulazno-izlazne kartice USB-UIO1 i THC Senzora.

Prikazane je i softverska detekcija ARC OK signala pomoću plugina za USB-MC kontroler kretanja.

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com