NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

Izolacioni razvodnik enkoderskog signala IES-24-5(-24) Istaknut

Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera IES-24-5(-24) se koristi u slučajevima kada je potrebno signal sa jednog inkrementalnog enkodera u formi A i B odvesti na dva uređaja u formi A, /A, B i /B. Tako se izbegavaju nepotrebni troškovi instalacije dodatnog inkrementa-lnog enkodera.

Jedan od dva izlaza je galvanski izolovan, čime se postiže razdvajanje masa dva merna kola. Na taj način se izbegava formiranje petlje umašenja, što je važno kod primene u industrijskom okruženju.

Tipična primena je korišćenje jednog izlaznog signala sa inkrementalnog enkodera za prikazivanje pozicije pomoću digitalnog panela ili merenje trenutne pozicije pomoću PLC-a. Drugi izlazni signal može da se koristi za merenje povratne sprege po poziciji na Audioms Automatika doo DC servo drajverima DCS-3010(-HV), DCS-5020 ili DCS-100-A.

 Izolacioni razvodnik enkoderskog signala IES-24-5(-24)

Izolacioni razvodnik signala sa inkrementalnog enkodera IES-24-5(-24) se postavlja na montažni nosač (DIN šinu) EN 60715.

pdfIES-24-5(-24) Uputstvo za upotrebu


Cena sa PDV-om: - RSD


Galerija slika

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model IES-24-5 IES-24-24
 Ulazni signal sa inkrementalnog enkodera Format A i B
Napon napajanja 5-24 V DC, TTL do HTL
Pull up otpornik 4,7 kΩ interno na ulazinim A i B linijama
Izlazni signal 1 - neizolovani Format A, /A, B i /B
Napajanje Odgovara naponu napajanja inkrementalnog enkodera
(opciono 5-24 V DC)
Izlazni signal 2 - optoizolovani Format A, /A, B i /B
Napajanje 5V DC, TTL 5-24 V DC, TTL do HTL
Dimenzije (Š x D x V)   46 mm x 115 mm x 30 mm
Masa   ~45 g 

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Proizvodi

Novosti

  • April 2024.
    Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
  • Novembar 2023.
    Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com