Arhiva

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R2

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U FEBRUARU 2017. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R3 Ulazno-izlazna kartica IO3-R2, verzija 2, ima na sebi digitalni…

UPRAVLJAČKA JEDINICA SMCU1

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U JULU 2016. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: UPRAVLJAČKA JEDINICA SMCU3 Mikrostep upravljačka jedinica SMCU1 se koristi za upravljanje lakih CNC…

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U NOVEMBRU 2014. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R2 Ulazno-izlazna kartica IO3 ima na sebi digitalni bafer za…

OPTOIZOLACIONI INTERFEJS KRAJNJIH PREKIDAČA LSWIB-1

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U NOVEMBRU 2014. GODINEPREPORUČENA ZAMENA:OPTOIZOLACIONI INTERFEJS KRAJNJIH PREKIDAČA LSWIB-1 JE INTEGRISAN U ULAZNO IZLAZNU KARTICU IO3-R2 Optoizolacioni interfejs…

DC SERVO DRAJVER DCS-140

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U DECEMBRU 2012. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: DC SERVO DRAJVER DCS-3010 DCS-140 je mikrokontrolerski PWM drajver za DC motore sa…

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO2

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U DECEMBRU 2012. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO-IZLAZNA KARTICA IO3-R2 Ulazno-izlazna kartica IO2 ima na sebi digitalni buffer za STEP/DIR/ENA…

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO1

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U APRILU 2012. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO-IZLAZNA KARTICA IO3-R2 Ulazno-izlazna kartica -IO1- ima na sebi digitalni buffer za STEP/DIR/ENA…

Novosti

  • Jul 2017.
    Nov proizvod - Koračni motor SM86HS120 Novi koračni motor u…
  • Februar 2017.
    Redizajn ulazno-izlazne kartice Ulazno izlazna kartica IO3-R3 je redizajnirana verzija…
  • Januar 2017.
    Nov proizvod - DC servo motor 120W DCM50207D-1000 je DC…

logo footer

Razvoj i proizvodnja drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Kontakt

PRIZMA DOO
Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 034 330 200
Web: www.prizma.rs
E-mail: prodaja@prizma.rs

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com