NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

Arhiva

DC SERVO DRAJVER SA ANALOGNIM IZLAZOM DCS-100-A

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U FEBRUARU 2024. GODINE PREPORUČENA ZAMENA: Redizajnirana verzija DCS-100-A V.3 servo drajver sa analognim izlazom ±10V DCS-100-A je mikrokontrolerski…

USB-MC-INT KONTROLER KRETANJA

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U JUNU 2023. GODINE PREPORUČENA ZAMENA: Redizajnirana verzija USB-MC-INT V.3 kontroler kretanja USB-MC-INT je 6-osni kontroler kretanja razvijen za upotrebu iz…

USB-CONB PRIKLJUČNA PLOČA ZA USB-MC KONTROLER KRETANJA

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U NOVEMBRU 2022. GODINE PREPORUČENA ZAMENA: Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 Priključna ploča USB-CONB je projektovana da se koristi sa USB-MC…

THC Senzor

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U JULU 2021. GODINE PREPORUČENA ZAMENA: THC Senzor V3 THC senzor je uređaj čija je funkcija da ETH-MC(-BOX) kontroler…

USB-UIO1 V.1 ULAZNO IZLAZNA KARTICA ZA KONTROLER KRETANJA USB-MC

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U JULU 2019. GODINE PREPORUČENA ZAMENA: Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 v3.3 Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 je projektovana da se koristi sa…

INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE PI-RS232

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U MARTU 2018. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: IZOLACIONI USB INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE IPI-USB Interfejs za programiranje PI-RS232 se koristi za…

BLUETOOTH INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE PI-BT

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U MARTU 2018. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: IZOLACIONI USB INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE IPI-USB Bluetooth interfejs za programiranje PI-BT se koristi…

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R2

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U FEBRUARU 2017. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R3 Ulazno-izlazna kartica IO3-R2, verzija 2, ima na sebi digitalni…

UPRAVLJAČKA JEDINICA SMCU1

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U JULU 2016. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: UPRAVLJAČKA JEDINICA SMCU3 Mikrostep upravljačka jedinica SMCU1 se koristi za upravljanje lakih CNC…

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U NOVEMBRU 2014. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R2 Ulazno-izlazna kartica IO3 ima na sebi digitalni bafer za…

OPTOIZOLACIONI INTERFEJS KRAJNJIH PREKIDAČA LSWIB-1

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U NOVEMBRU 2014. GODINEPREPORUČENA ZAMENA:OPTOIZOLACIONI INTERFEJS KRAJNJIH PREKIDAČA LSWIB-1 JE INTEGRISAN U ULAZNO IZLAZNU KARTICU IO3-R2 Optoizolacioni interfejs…

DC SERVO DRAJVER DCS-140

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U DECEMBRU 2012. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: DC SERVO DRAJVER DCS-3010 DCS-140 je mikrokontrolerski PWM drajver za DC motore sa…

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO2

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U DECEMBRU 2012. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO-IZLAZNA KARTICA IO3-R2 Ulazno-izlazna kartica IO2 ima na sebi digitalni buffer za STEP/DIR/ENA…

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO1

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U APRILU 2012. GODINEPREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO-IZLAZNA KARTICA IO3-R2 Ulazno-izlazna kartica -IO1- ima na sebi digitalni buffer za STEP/DIR/ENA…

Proizvodi

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com