NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

MOTORSKA KOČNICA MB-2

Kada DC servo motor usporava pokretne mase mašine, on se ponaša kao generator električne struje. Kinetička energija pokretnih masa koje DC servo motor usporava pretvara se u električnu energiju, što dovodi do povećanja jednosmernog napajanja drajvera DC motora. U slučajevima velikih pokretnih masa i jakih usporenja povećanje jednosmernog napajanja drajvera DC motora može dovesti do trajnog oštećenja ispravljača ili drajvera motora.

Motorska kočnica MB-2 prati amplitudu ulaznog naizmeničnog napona i izlazni jednosmerni napon ispravljača za napajanje pogona DC motora.

Ako napon koji generiše DC motor poraste više od 5V u odnosu na amplitudu ulaznog naizmeničnog napona, aktiviraće se kočiono kolo koje električnu energiju generisanu kočenjem troši na kočionom otporniku. Na taj način se sprečava nekontrolisano povećanje napona napajanja usled kočenja DC motora. Svetljenje LED diode ugrađene na motorsku kočnicu MB-2 signalizira kada je kočiono kolo aktivno.

Motorska kočnica služi i za brzo pražnjenje elektrolitskih kondenzatora u ispravljaču nakon nestanka napona napajanja.

Motorska kočnica ima na sebi ugrađeno kolo za napajanja upravljačke elektronike same motorske kočnice MB-2.

Kočioni otpornik se spolja spaja na motorsku kočnicu MB-2 preko klema, a postoji i opciona mogućnost ugradnje kočionih otpornika na samu motorsku kočnicu MB-2.

pdfMB-2 Uputstvo za upotrebu


Cena sa PDV-om: 4.200 RSD


Galerija slika

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike Opis
Opis Motorska kočnica sa plivajućim naponom aktiviranja kočenja
Napon napajanja Um = 50 ÷ 150VDC
Maksimalna struja kočenja 15A
Napon aktiviranja kočenja Um + 5VDC
Način kočenja Preko dodatnog kočionog otpornika (spoljašnjeg ili opcino ugrađenog na samoj MB-2)
Dimenzije (Š x D x V) 102mm x 77mm x 30mm
Masa ~150g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Novosti

  • Jun 2024.
    Redizajniran proizvod ISO-USB-BOX V.3 je redizajnirana verzija postojećeg 6-osnog kontrolera…
  • April 2024.
    Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com