NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

DCS-100-A V.3 SERVO DRAJVER SA ANALOGNIM IZLAZOM ±10V Istaknut

DCS-100-A V.3 je drajver upravljan mikrokontrolerom sa opto-izolovanim analognim izlazom ±10V za pogon analognih servo drajvera (pojačavača) drugih proizvođača. Pogodan je za retrofit (nadogradnju) CNC mašina starije generacije kod kojih je moguće iskoristiti postojeće robusne drajvere za DC ili AC servo motore sa analognim ulazom.

Drajver je baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam. Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim signalom. Interfejs za inkrementalni enkoder omogućava x1, x2 i x4 multiplikaciju rezolucije inkrementalnog enkodera.

Podešavanje svih parametara vrši se pomoću konfiguracionog softvera ServoTune3.

Ulazni interfejs omogućava upravljanje preko opto-izolovanih linija u sledećim modovima:

 • STEP/DIR/ENABLE,
 • CW/CCW/ENABLE,
 • pomoću upravljačkog inkrementalnog enkodera (eng. Encoder follower) u 1x, 2x i 4x dekodovanju ili
 • preko analognog ulaza u opsegu 0÷5 V sa i bez povratne sprege (na drajveru se nalazi konektor za povezivanje eksternog potenciometra).

Ugrađen soft start uključuje DC motor 1 s nakon dolaska napona za napajanje.

Drajver ima i opto-izolovani izlaz Tracking Error koji se aktivira ako se prekorači podešana vrednost tracking error offset-a. Taj izlaz se može iskoristiti za aktiviranje kola za isključenje napajanja DC motora.

Za napajanje se koristi jednostruki izvor napajanja 8÷24 VDC. Drajver ima ugrađenu zaštitu od obrnutog polariteta.

pdfDCS-100-A V.3 Uputstvo za upotrebu


Cena sa PDV-om: 13.700 RSD


BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
Pri radu sa servo drajverom DCS-100-A postoje opasnosti i rizici koji mogu da dovedu do oštećenja opreme, kao i do povreda lica koja se nalaze u okruženju. Tokom postupka instalacije servo drajvera DCS-100-A potrebno je imati visok nivo znanja iz oblasti elektronike, računarske tehnike i mehanike. Takođe je potrebno pridržavati se mera bezbednosnih pri radu sa visokim naponom i mehaničkim opasnostima uzrokovanih radom sa teškim i opasnim mašinama.
Naponi preko 50VDC mogu biti opasni po život.
Drajver ne treba koristiti na mestima gde bi njegov otkaz mogao da dovede do opasnosti po bezbednost ljudi, velikih finansijskih gubitaka, ili bilo kojih drugih gubitaka.
Pri radu sa drajverom koristiti sve potrebne mere predostrožnosti.
Ne isključuje se mogućnost da ovaj dokument ima greške. Pri tome proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korišćenjem ovog drajvera.

IZGLED DRAJVERA

DCS-100-A v.3

Izgled servo drajvera DCS-100-A v.3 sa pozicijama konektora

Galerija slika

ServoTune3

servotuneServoTune3 je softver za podešavanje parametara na DC servo drajveru sa analognim izlazom DCS-100-A. Način korišćenja softvera ServoTune3 detaljno je opisan u uputstvu za upotrebu za drajver DCS-100-A.

VAŽNA NAPOMENA: Podrška za DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A je omogućena od verzije softvera ServoTune3 v3.09.

Preuzmite ServoTune3 softver za podešavanje parametara drajvera DCS-100-A:

zipServoTune3 v3.10 - Decembar 2018.

zipServoTune3 v.3.09 - Dodata podrška za DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike Opis
Tip DC Servo drajver sa analognim izlazom ±10V, zatvorenom petljom upravljanja i PID upravljačkim algoritmom
Broj osa 1
Ulazni interfejs Digitalni modovi upravljanja preko opto-izolovanih linija STEP/DIR/ENA, CW/CCW/ENA i Encoder follower (1x, 2x i 4x)
Analogni 0÷5 V sa i bez povratne sprege
Učestanost STEP komande < 600 kHz
Širina ulaznog impulsa > 0,5 μs
Struja po ulaznoj liniji ~10 mA na 5 V
Izlaz Optoizolovani analogni ±10V
Dodatni izlazi

- opto-izolovani Tracking Error
- dva fazno pomerena PWM signala (TTL) i
- Enable izlaz (TTL)

Povratna sprega Inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim izlazima
Rezolucija inkrementalnog enkodera x1, x2 i x4 softversko podešavanje
Napajanje inkrementalnog enkodera Izvor na drajveru +5 V DC / 250 mA
Podešavanje parametara Preko IDC10 konektora i izolacionog USB interfejsa za programiranje IPI-USB
Napon napajanja 8÷24 VDC, 500 mA (ugrađena zaštita od obrnutog polariteta)
Dimenzije (Š x D x V) 102 mm x 77 mm x 31 mm
Masa ~150 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Proizvodi

Novosti

 • Februar 2024.
  Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
 • Novembar 2023.
  Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…
 • Septembar 2023.
  Novi proizvod Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com