NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

April 2021.

Redizajn THC Senzora

THC senzor Ver.3 je uređaj čija je funkcija da Audioms kontrolerima kretanja omogući praćenje napona na luku plazma baklje u cilju realizacije THC funkcije (eng. Torch height control).

THC senzor ima ulogu da napon na luku dobijen sa plazma agregata prilagodi i na pouzdan i bezbedan način dopremi do kontrolera kretanja. THC senzor omogućava galvansku izolaciju signala sa plazma baklje i to u dve varijante ulaza: sa prenosnim odnosom napona 1:50 i prenosnim odnosnom 1:1.

Ulazno kolo THC senzora je dizajnirano tako da potiskuje smetnje koje su prisutne tokom sečenja plazmom. Ulazno kolo, izlazno kolo, kao i kolo za napajanje THC senzora su međusobno galvanski odvojena. Redizajnirana verzija THC senzora (Ver.3) ima dodatne filterske komponente na visokonaponskom ulazu kako bi se omogućila njegova upotreba na različitim tipovima plazma agregata.

Više o pomenutom proizvodu pogledajte na linku.

Novosti

  • Jun 2024.
    Redizajniran proizvod ISO-USB-BOX V.3 je redizajnirana verzija postojećeg 6-osnog kontrolera…
  • April 2024.
    Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com