NOVO     ***    mikroCNC Podržana opcija umeravanja dužine alata AutoToolZero - ATZ

Nadogradnja CNC glodalice Deckel FP42NC

Nadogradnja CNC mašina Deckel FP42NC na kojoj su ostavljeni zatečeni analogni pojačavači za DC motore.

Za nadogradnju CNC mašine je upotrebljena Audioms upravljačka elektronika:

Na mašini su sačuvani originalni Heidenhain linearni enekoderi sa SIN/COS tipom izlaznog signala. Sačuvani su i pripadajući Heidenhain interpolacioni moduli koji SIN/COS signal pretvaraju u TTL enkoderski signal koji se zatim direktno vodi u DC servo drajver DCS-100-A.

Kako ETH-MCI kontroler kretanja ima veliki broj digitalnih ulaza i izlaza, kao i dva analogni ulaza i jedan analogni ulaz, to su gotovo svi oni iskorišćeni za neke od specijalnih funkcija. U te funkcije spadaju:

  • Start/Stop izabranog G kod programa,
  • Pokretanje Glavnog vretena i emulzije za hlađenje,
  • Jogging po svim osama,
  • Spindle (SRO) i Feedrate (FRO) override,
  • Estop i svi krajnji prekidači,
  • Regulacija broja obrtaja glavnog vretena
  • automatsko podmazivanje i dr.

Galerija slika

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com