Retrofit CNC mašine za obradu drveta

Retrofit CNC mašine za obradu drveta. Na mašini su iskorišćeni postojeći servo pojačavači i napajanje.

Retrofit mašine je podrazumevao dodavanje DC servo drajvera DCS-100-A koji se koristi za pretvaranje STEP/DIR upravljačkog signala u analogni signal u opsegu ±10V koji se koristi za pogon postojećih servo pojačavača.

Autor:

Bale Elektronik dooel
Trajkoski Blagoja
ul. Kole Nedelkoski 17
7500 Prilep
Makedonija
e-mail: trba24@gmail.com
Tel: +389-78-415-391
web: www.bale-elektronik.mk 

Galerija slika

Video

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com