DC SERVO DRAJVER SA ANALOGNIM IZLAZOM DCS-100-A

DCS-100-A je mikrokontrolerski drajver sa optoizolovanim analognim izlazom ±10V za pogon analognih servo drajvera (pojačavača) drugih proizvođača. Pogodan je za retrofit CNC mašina starije generacije kod kojih je moguće iskoristiti postojeće robusne drajvere za DC motore sa analognim ulazom.

Drajver je baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam. Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim signalom. Interfejs za inkrementalni enkoder omogućava x1, x2 i x4 multiplikaciju rezolucije inkrementalnog enkodera.

Podešavanje svih parametara vrši se pomoću konfiguracionog softvera ServoTune3.

Ulazni interfejs omogućava upravljanje preko opto-izolovanih linija u sledećim modovima:

 • STEP/DIR/ENABLE,
 • CW/CCW/ENABLE,
 • pomoću upravljačkog inkrementalnog enkodera (Encoder follower) u 1x, 2x i 4x dekodovanju ili
 • preko analognog ulaza u opsegu 0÷5 V sa i bez povratne sprege (na drajveru se nalazi konektor za povezivanje eksternog potenciometra).

Ugrađen soft start uključuje DC motor 1 s nakon dolaska napona za napajanje.

Drajver ima i opto-izolovani izlaz Tracking Error koji se aktivira ako se prekorači podešana vrednost tracking error offset-a. Taj izlaz se može iskoristiti za aktiviranje kola za isključenje napajanja DC motora.

Za napajanje se koristi jednostruki izvor napajanja 8÷24 VDC. Drajver ima ugrađenu zaštitu od obrnutog polariteta.

pdfDCS-100-A Uputstvo za upotrebu

Galerija slika

 

ServoTune3

servotuneServoTune3 je softver za podešavanje parametara na DC servo drajveru sa analognim izlazom DCS-100-A. Način korišćenja softvera ServoTune3 detaljno je opisan u uputstvu za upotrebu za drajver DCS-100-A.

VAŽNA NAPOMENA: Podrška za DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A je omogućena od verzije softvera ServoTune3 v3.09.

Preuzmite ServoTune3 softver za podešavanje parametara drajvera DCS-100-A:

zipServoTune3 v.3.09 - Dodata podrška za DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A, Septembar 2015.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike Opis
Tip DC Servo drajver sa analognim izlazom ±10V, zatvorenom petljom upravljanja i PID upravljačkim algoritmom
Broj osa 1
Ulazni interfejs Digitalni modovi upravljanja preko opto-izolovanih linija STEP/DIR/ENA, CW/CCW/ENA i Encoder follower (1x, 2x i 4x)
Analogni 0÷5 V sa i bez povratne sprege
Učestanost STEP komande < 600 kHz
Širina ulaznog impulsa > 0,5 μs
Struja po ulaznoj liniji ~10 mA na 5 V
Izlaz Optoizolovani analogni ±10V
Dodatni izlazi

opto-izolovani Tracking Error
dva fazno pomerena PWM signala (TTL) i
Enable izlaz (TTL)

Povratna sprega Inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim izlazima
Rezolucija inkrementalnog enkodera x1, x2 i x4 softversko podešavanje
Napajanje inkrementalnog enkodera Izvor na drajveru +5 V DC / 250 mA
Podešavanje parametara Preko IDC10 konektora i izolacionog USB ili bluetooth interfejsa za programiranje (IPI-USB ili PI-BT)
Napon napajanja 8÷24 VDC, 250 mA (ugrađena zaštita od obrnutog polariteta)
Dimenzije (Š x D x V) 102 mm x 77 mm x 31 mm
Masa ~150 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Novosti

 • Jul 2017.
  Nov proizvod - Koračni motor SM86HS120 Novi koračni motor u…
 • Februar 2017.
  Redizajn ulazno-izlazne kartice Ulazno izlazna kartica IO3-R3 je redizajnirana verzija…
 • Januar 2017.
  Nov proizvod - DC servo motor 120W DCM50207D-1000 je DC…

logo footer

Razvoj i proizvodnja drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Kontakt

PRIZMA DOO
Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 034 330 200
Web: www.prizma.rs
E-mail: prodaja@prizma.rs

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com