DC SERVO DRAJVER DCS-3010

DCS-3010 je mikrokontrolerski PWM drajver za DC motore sa permenentnim magnetom napona napajanja do 100V i maksimalne struje do 30A. Drajver je baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam. Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim signalom. Interfejs za enkoder omogućava x1, x2 i x4 multiplikaciju rezolucije enkodera.

Podešavanje svih parametara vrši se pomoću konfiguracionog softvera ServoTune3.

Ulazni interfejs omogućava upravljanje preko opto-izolovanih linija u sledećim modovima:

 • STEP/DIR/ENABLE,
 • CW/CCW/ENABLE,
 • Encoder follower u 1x, 2x i 4x dekodovanju,

kao i preko analognog ulaza u opsegu 0÷5V sa i bez povratne sprege (na drajveru se nalazi konektor za povezivanje eksternog potenciometra).

Ugrađen soft start uključuje DC motor 1s nakon dolaska napona za napajanje, čime se smanjuje strujni udar pri uključenju.

Drajver ima i opto-izolovani izlaz Track Error koji se aktivira ako se prekoraći podešana vrednost tracking error offset-a. Taj izlaz se može iskoristiti za aktiviranje kola za isključenje napajanja DC motora.

Drajver ima preko naponsku i preko temperatursku zaštitu.

Za veće struje po potrebi drajver postaviti na dodatni hladnjak.

U slučaju da se za koriste naponi napajanja veći od 70 VDC preporučuje se upotreba Motorske kočnice MB-2.

pdfDCS-3010 Uputstvo za upotrebu

Galerija slika

POVEZIVANJE DRAJVERA DCS-3010

DCS 3010 2

Više informacija o DC servo drajveru DCS-3010 nalazi se u uputstvu za upotrebu.


ServoTune3

servo tune3 big

ServoTune3 je softver za podešavanje parametara na DC servo drajveru DCS-3010, kao i za snimanje odziva DC motora na odskočnu funkciju. Način korišćenja softvera ServoTune3 detaljno je opisan u uputstvu za upotrebu za drajver DCS-3010. Preuzmite ServoTune3 software za podešavanje parametara drajvera DCS-3010:

zipServoTune3 v3.09 - Dodata podrška za DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A, Septembar 2015.
zipServoTune3 v.3.07 - Ugređena opcija automatskog podešavanja parametara PID regulatora, Oktobar 2013.
zipServoTune3 v.3.00 - Decembar 2012.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike Opis
Tip PWM DC Servo drajver sa zatvorenom petljom i PID upravljačkim algoritmom upravljanja
PWM učestanost 10÷20kHz, softversko podešavanje
Broj osa 1
Napon napajanja DC motora 10÷100VDC
Struja 3÷30A max, softversko podešavanje
Napon napajanja logičkog dela 18÷28VDC / 200mA
Ulazni interfejs Digitalni modovi upravljanja preko opto-izolovanih linija STEP/DIR/ENA, CW/CCW/ENA i Encoder follower (1x, 2x i 4x)
Analogni 0÷5V sa i bez povratne sprege
Struja po ulaznoj liniji 5mA na 5V
Izlazi opto-izolovani Track Error
Učestanost STEP komande <600kHz
Širina ulaznog impulsa >0,5 mikroS
Povratna sprega Inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim izlazima
Rezolucija enkodera x1, x2 i x4, softversko podešavanje
Napajanje encodera Izvor na drajveru +5VDC / 250mA
Podešavanje parametara Preko IDC10 konektora i RS-232 ili izolacionog USB interfejsa za programiranje (PI-RS232 i IPI-USB)
Ugradena zaštita Preko naponska i preko temperaturna
Dimenzije (Š x D x V) 154mm x 105mm x 45mm
Masa ~300g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

VIDEO UPUTSTVA

Video uputstvo koje će vam pomoći da povežete DC servo drajver DCS-3010 sa DC servo motorom.

Video uputstvo koje će Vam pomoći da, korak po korak, pomoću DC servo drajvera DCS-3010 i jednog običnog potenciometra upravljate DC servo motorom. Detaljno je opisan potreban hardware, povezivanje sistema, podešavanje parametara u ServoTune3 software-u i još dosta toga.

Video uputstvo koje pokazuje kako se koriasti ugrađeni algoritam za automatsko određivanje parametara PID regulatora

Podešavanje parametara PID regulatora pomoću bluetooth interfejsa za za programiranje PI-BT i tableta sa Windows operativnim sistemom

Novosti

 • Jul 2017.
  Nov proizvod - Koračni motor SM86HS120 Novi koračni motor u…
 • Februar 2017.
  Redizajn ulazno-izlazne kartice Ulazno izlazna kartica IO3-R3 je redizajnirana verzija…
 • Januar 2017.
  Nov proizvod - DC servo motor 120W DCM50207D-1000 je DC…

logo footer

Razvoj i proizvodnja drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Kontakt

PRIZMA DOO
Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 034 330 200
Web: www.prizma.rs
E-mail: prodaja@prizma.rs

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com