NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

DC SERVO DRAJVER DCS-3010(-HV)

DCS-3010 je mikrokontrolerski PWM drajver namenjen za upravljanje DC motorima sa permenentnim magnetom napona napajanja do 115 VDC (odnosno 180 VDC za verziju DCS-3010-HV) i za maksimalne struje do 30A. Drajver je baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam. Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim signalom. Interfejs za enkoder omogućava x1, x2 i x4 multiplikaciju rezolucije inkrementalnog enkodera.

Podešavanje svih parametara DC servo drajvera DCS-3010(-HV) vrši se pomoću konfiguracionog softvera ServoTune3. Softver Servotune3 ima ugrađen algoritam za automatsko podešavanje PID paramatera. DC servo drajver za pogon DC servo motora na višim naponima napajanja DCS-3010-HV je podržan od verzije softvera ServoTune V3.10.

Ulazni interfejs omogućava upravljanje preko opto-izolovanih linija u sledećim modovima:

 • STEP/DIR/ENABLE,
 • CW/CCW/ENABLE,
 • Encoder follower u 1x, 2x i 4x dekodovanju,

kao i preko analognog ulaza u opsegu 0-5 V sa i bez povratne sprege (na drajveru se nalazi konektor za povezivanje eksternog potenciometra).

Ugrađen soft start uključuje DC motor 1 s nakon dolaska napona za napajanje, čime se smanjuje strujni udar pri uključenju.

Drajver ima i opto-izolovani izlaz Track Error koji se aktivira ako se prekoraći podešana vrednost tracking error offset-a. Taj izlaz se može iskoristiti za aktiviranje kola za isključenje napajanja DC motora.

Drajver ima preko naponsku i preko temperatursku zaštitu.

Za veće struje po potrebi drajver postaviti na dodatni hladnjak.

U slučaju da se za napajanje DC motora koriste naponi napajanja preko 70 VDC preporučuje se upotreba Motorske kočnice MB-2.

pdfDCS-3010(-HV) Uputstvo za upotrebu


Cena sa PDV-om (DCS-3010): 14.400 RSD

Cena sa PDV-om (DCS-3010-HV): 23.000 RSD


Galerija slika

POVEZIVANJE DRAJVERA DCS-3010

DC servo drajver DCS-3010(-HV)

Više informacija o DC servo drajveru DCS-3010(-HV) nalazi se u uputstvu za upotrebu.


ServoTune3

servo tune3 big

ServoTune3 je softver za podešavanje parametara na DC servo drajveru DCS-3010(-HV), kao i za snimanje odziva DC motora na odskočnu funkciju. Način korišćenja softvera ServoTune3 detaljno je opisan u uputstvu za upotrebu za drajver DCS-3010(-HV). Preuzmite ServoTune3 software za podešavanje parametara drajvera DCS-3010(-HV):

zipServoTune3 v3.10 - Dodata podrška za DC servo drajver za rad sa višim naponom napajanja DCS-3010-HV, Decembar 2018.
zipServoTune3 v3.09 - Dodata podrška za DC servo drajver sa analognim izlazom DCS-100-A, Septembar 2015.
zipServoTune3 v.3.07 - Ugređena opcija automatskog podešavanja parametara PID regulatora, Oktobar 2013.
zipServoTune3 v.3.00 - Decembar 2012.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model DCS-3010 DCS-3010-HV
Način rada PWM DC Servo drajver sa zatvorenom petljom i PID upravljačkim algoritmom upravljanja
PWM učestanost 10÷20kHz, softversko podešavanje
Broj osa 1
Napon napajanja DC motora 10-115 VDC 20-180 VDC
Preko naponska zaštita 120 VDC 210 VDC
Struja 3÷30 A max, softversko podešavanje 
Napon napajanja logičkog dela 18÷28 VDC / 200 mA 
Ulazni interfejs Digitalni modovi upravljanja preko opto-izolovanih linija STEP/DIR/ENA, CW/CCW/ENA i Encoder follower (1x, 2x i 4x)
Analogni 0÷5 V sa i bez povratne sprege 
Struja po ulaznoj liniji ~10 mA na 5 V 
Izlazi Opto-izolovani Track Error 
Učestanost STEP komande <600 kHz 
Širina ulaznog impulsa >0,5 µS 
Povratna sprega Inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim izlazima 
Rezolucija enkodera x1, x2 i x4, softversko podešavanje 
Napajanje encodera Izvor na drajveru +5 VDC / 250 mA 
Podešavanje parametara Preko IDC10 konektora i izolacionog USB interfejsa za programiranje IPI-USB
Ugradena zaštita Preko naponska i preko temperaturna 
Dimenzije (Š x D x V) 154 mm x 105 mm x 45 mm 154 mm x 105 mm x 60 mm
Masa ~350g 

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

VIDEO UPUTSTVA

Video uputstvo koje će vam, korak po korak, pomoći da povežete DC servo drajver DCS-3010(-HV) sa DC servo motorom.

Video uputstvo koje će Vam pomoći da, korak po korak, pomoću DC servo drajvera DCS-3010 i jednog običnog potenciometra upravljate DC servo motorom. Detaljno je opisan potreban hardware, povezivanje sistema, podešavanje parametara u ServoTune3 software-u i još dosta toga.

Video uputstvo koje pokazuje kako se koriasti ugrađeni algoritam za automatsko određivanje parametara PID regulatora

Podešavanje parametara PID regulatora pomoću bluetooth interfejsa za za programiranje PI-BT i tableta sa Windows operativnim sistemom

Proizvodi

Novosti

 • Februar 2024.
  Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
 • Novembar 2023.
  Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…
 • Septembar 2023.
  Novi proizvod Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com