NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R2

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U FEBRUARU 2017. GODINE
PREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R3

Ulazno-izlazna kartica IO3-R2, verzija 2, ima na sebi digitalni bafer za STEP/DIR/ENA komandne signale i kao takva je projektovana za povezivanje do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili DC servo drajvera DCS-3010 i/ili DC servo drajvera DCS-100-A direktno na PC računar. Kartica se može koristiti i za ostale drajvere koji imaju opto-izolovane STEP/DIR/ENA ulaze i kojima je potrebna struja do 15 mA za upravljanje. Sigurnosni signal (engl. charge pump) sprećava neželjene promene stanja u slučaju gubitka komunikacije sa upravljačkim računarom.

IO3-R2 ima dva relejna izlaza koji mogu da se koriste za uključivanje dva potrošača (elektomotora za glavno vreteno i/ili elektromotora za usisavanje strugotine i sl.).

Indikacija rada relea vrši se pomoću dve LED diode koje se nalaze na kartici. Jedan od relejnih izlaza može opciono da se pretvori u analogni izlaz sa opsegom od 0-5 V ili od 0-10 V čime se omogućava softverska kontrola broja obrtaja obradnog motora. Na karticu se može povezati do 5 krajnjih prekidača. Digitalni ulazi za krajnje prikidače su optoizolovani i imaju filter za uklanjanje neželjenog aktiviranja u slučaju smetnji iz okruženja, što predstavlja značajnu nadogradnju u odnosu na prethodnu verziju ove ulazno-izlazne kartice koja nosi oznaku IO3.

Povezivanje sa PC računarom vrši se preko paralelnog (printer, LPT) porta. Ulazno-izlazna katrica ima na sebi centronics (IEEE1284) konektor tako da se za vezu sa PC računarom koristi standardni printer kabl. Ulazno-izlazna kartica IO3-R2 je posebno razvijena da se koristi sa softverima za koji generišu STEP/DIR komandne signale preko paralelnog porta kao što su: Mach2, Mach3, LinuxCNC (besplatan), TurboCNC (besplatan), KCam i slični.

Za napajanje kartice koristi se izvor 15-24 VDC / 500 mA (preporučen napon napajanja 15-20 VDC). Kartica na sebi ima stabilizatore napona neophodne za ispravan rad.

pdfIO3-R2 Uputstvo za upotrebu

Galerija slika

Raspored ulazno izlaznih pinova

Opis - funkcija Broj pina sa
strane PC-a (DB25)
Tip linije sa strane PC-a Napomena
X osa STEP 2 Izlaz -
X osa DIR 3 Izlaz -
Y osa STEP 4 Izlaz -
Y osa DIR 5 Izlaz -
Z osa STEP 6 Izlaz -
Z osa DIR 7 Izlaz -
A osa STEP 8 Izlaz -
A osa DIR 9 Izlaz -
ENA (enable) 17 Izlaz -
Sigurnosni signal (charge pump) 14 Izlaz Opciono može biti ukljućen ili iskljućen
Spindle - Rele 1 1 Izlaz Opciono analogni izlaz od 0-5V ili od 0-10V
Coolant - Rele 2 16 Izlaz -
Krajnji prekidač 1 (SW1) 10 Ulaz -
Krajnji prekidač 2 (SW2) 11 Ulaz -
Krajnji prekidač 3 (SW3) 12 Ulaz -
Krajnji prekidač 4 (SW4) 13 Ulaz -
E-Stop - krajnji prekidač 5 (SW5) 15 Ulaz -

Tehničke karakteristike

Karakteristike Opis
Broj osa 4 (X, Y, Z i A-osa)
Upravljanje po osama pomoću STEP/DIR komandnih linija za svaku osu posebno, zajednička ENA (enable) linija za sve ose
Izlazna struja STEP/DIR komandnih linija 15mA max
Broj krajnjih mikroprekidača 5
Broj relejnih izlaza 2
Analogni izlaz Izbor 0-5VDC ili 0-10VDC preko kratkospojnika (jumper-a)
Kapacitet jednog relejnog izlaza 250VAC/8A max
Napon napajanja kartice 15-24VDC/500mA (preporučeno 15-20VDC)
Dimenzije (Š x D x V) 173mm x 63mm x 20mm
Masa ~120g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Proizvodi

Novosti

  • April 2024.
    Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
  • Novembar 2023.
    Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com