NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U NOVEMBRU 2014. GODINE
PREPORUČENA ZAMENA: ULAZNO IZLAZNA KARTICA IO3-R2

Ulazno-izlazna kartica IO3 ima na sebi digitalni bafer za STEP/DIR/ENA komandne signale i kao takva je posebno pogodna za povezivanje do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili 4 DC servo drajvera DCS-3010 (ukupno do 4-ose) direktno na PC računar. Kartica se može koristiti i za ostale drajvere koji imaju opto-izolovane STEP/DIR/ENA ulaze i kojima je potrebna struja do maks. 15mA za upravljanje. Sigurnosni signal (charge pump) sprečava neželjene promene stanja u slučaju gubitka komunikacije sa upravljačkim računarom.

IO3 ima dva relejna izlaza koji mogu da se koriste za uključivanje dva potrošača (elektomotora za glavno vreteno i/ili elektromotora za usisavanje strugotine i sl.). Indikacija rada relea vrši se pomoću dve LED diode koje se nalaze na kartici.

Jedan od relejnih izlaza može opciono da se pretvori u analogni izlaz sa opsegom od 0-5V ili od 0-10V čime se omogućava softverska kontrola broja obrtaja obradnog motora. Na karticu se može povezati do 5 krajnjih prekidača.

Povezivanje sa PC racunarom vrši se preko paralelnog (printer, LPT) porta. Ulazno-izlazna katrica ima na sebi centronics (IEEE1284) konektor tako da se za vezu sa PC računarom koristi standardni printer kabl. Ulazno-izlazna kartica IO3 je posebno razvijena da se koristi sa softverima za koji generišu STEP/DIR komandne signale preko paralelnog porta kao što su: Mach2, Mach3, TurboCNC (besplatan), KCam i slični. Za napajanje kartice koristi se izvor 15-24VDC / 500mA (preporučen napon napajanja 15-20VDC). Kartica na sebi ima stabilizatore napona neophodne za ispravan rad.

pdfIO3 Uputstvo za upotrebu

Galerija slika

Raspored ulazno izlaznih pinova

Opis - funkcija Broj pina sa strane PC-a (DB25) Tip linije sa
strane PC-a
Napomena
X osa STEP 2 Izlaz -
X osa DIR 3 Izlaz -
Y osa STEP 4 Izlaz -
Y osa DIR 5 Izlaz -
Z osa STEP 6 Izlaz -
Z osa DIR 7 Izlaz -
A osa STEP 8 Izlaz -
A osa DIR 9 Izlaz -
ENA (enable) 17 Izlaz -
Sigurnosni signal (charge pump) 14 Izlaz Opciono može biti ukljućen ili iskljućen
Spindle - Rele 1 1 Izlaz Opciono analogni izlaz od 0-5V ili od 0-10V
Coolant - Rele 2 16 Izlaz -
Krajnji prekidač 1 (SW1) 10 Ulaz -
Krajnji prekidač 2 (SW2) 11 Ulaz -
Krajnji prekidač 3 (SW3) 12 Ulaz -
Krajnji prekidač 4 (SW4) 13 Ulaz -
E-Stop - krajnji prekidač 5 (SW5) 15 Ulaz -

Tehničke karakteristike

Karakteristike Opis
Broj osa 4 (X, Y, Z i A-osa)
Upravljanje po osama pomoću STEP/DIR komandnih linija za svaku osu posebno, zajednička ENA (enable) linija za sve ose
Izlazna struja STEP/DIR komandnih linija 15mA max
Broj krajnjih mikroprekidača 5
Broj relejnih izlaza 2
Analogni izlaz Izbor 0-5VDC ili 0-10VDC preko kratkospojnika (jumper-a)
Kapacitet jednog relejnog izlaza 250VAC/8A max
Napon napajanja kartice 15-24VDC/500mA (preporučeno 15-20VDC)
Dimenzije (Š x D x V) 173mm x 63mm x 20mm
Masa ~120g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

Proizvodi

Novosti

  • Septembar 2023.
    Novi proizvod Izolacioni razvodnik (eng. splitter) signala sa inkrementalnog enkodera…
  • Jun 2023.
    Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja USB-MC-INT v.3 je redizajnirani 6-osni…
  • Februar 2023.
    Mikrostep drajver za koračne motore MST-109 - NOVI PROIZVOD MST-109…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com