NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

DC SERVO DRAJVER DCS-140

VAŽNA NAPOMENA: NIJE ZA NOVE APLIKACIJE. PROIZVOD JE PRESTAO DA SE PROIZVODI U DECEMBRU 2012. GODINE
PREPORUČENA ZAMENA: DC SERVO DRAJVER DCS-3010

DCS-140 je mikrokontrolerski PWM drajver za DC motore sa permenentnim magnetom napona napajanja do 100V i maksimalne struje do 30A. Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim signalom. Interfejs za enkoder omogućava 1x, 2x i 4x multiplikaciju rezoluciju enkodera.

Upravljanje DC motorom vrši se preko opto-izolovanih STEP/DIR/ENABLE linija. Drajver je baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam.

Podešavanje svih parametara vrši se preko serijskog RS-232 porta i konfiguracionog softvera ServoTune. Konfiguracioni softver ima mogućnost snimanja odziva DC motora i pogonske mehanike na koju je motor priključen. Drajver ima i opto-izolovani izlaz Track Error koji se aktivira ako se prekorači podešana vrednost tracking error offset-a. Taj izlaz se može iskoristiti za aktiviranje kola za isključenje napajanja DC motora. Na drajveru se nalazi relejni izlaz za upravljanje kočnicom DC servo motora. Za veće struje po potrebi drajver postaviti na dodatni hladnjak.

pdfUputstvo za upotrebu

Galerija slika

POVEZIVANJE DRAJVERA DCS-140

dcs140 skica

Više informacija o DC servo drajveru DCS-140 nalazi se u uputstvu za upotrebu.

servotuneServoTune

ServoTune je softver za podešavanje parametara DC servo drajvera DCS-140, kao i za snimanje odziva DC motora na step funkciju. Način korišćenja softvera ServoTune detaljno je opisan u uputstvu za upotrebu za drajver DCS-140. Možete ga preuzeti klikom na sledeći link:

zipServoTune Ver 1.45a Software za podešavanje parametara drajvera DCS-140.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Karakteristike Opis
Tip PWM DC Servo drajver sa zatvorenom petljom upravljanja
PWM učestanost 10-20kHz, softversko podešavanje
Broj osa 1
Napon napajanja DC motora 10-100VDC
Struja 0,5A-30A max (podešavanje pomoću višeobrnog trimer potenciometra)
Napon napajanja logičkog dela 15-25VDC / 600mA
Ulazi opto-izolovane STEP, DIR i ENA (enable) linije
Struja po ulaznoj liniji 5mA na 5V
Izlazi 1. opto-izolovani TRACKING ERROR
2. relejni izlaz 50V/1Amax za aktiviranje kočnice DC servo motora
Učestanost STEP komande <600kHz
Širina ulaznog impulsa >0,5 mikroS
Povratna sprega inkrementalni enkoder (A, B fazno pomereni)
Rezolucija enkodera x1, x2 i x4, softversko podešavanje
Napajanje encodera izvor na drajveru +5VDC / 250mA max ili +12VDC / 250mA
Podešavanje parametara preko RS-232 porta i konfiguracionog softvera
Dimenzije (Š x D x V) 190mm x 105mm x 50mm
Masa ~350g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

DCS-140 VIDEO ZAPIS

Ovaj kratak video zapis prikazuje rad DC servo motora ElectroCraft 240 sa DC servo drajverom DCS-140. Ostali podaci koji mogu biti interesantni:

 • Agilent HEDS enkoder sa 512PPR
 • Napajanje DC servo motora 68VDC
 • Maksimalni broj obrtaja na snimku 4200o/min

DRAJVER DCS-140 U AKCIJI

Ovde možete pogledati video zapis DC servo drajvera koji je povezan sa Siemens-ovim DC motorom. Prikazan je modifikovan drajver DCS-140 koji može da radi na naponima napajanja do 200V. Prikazani DC motor ima sledeće karaktersitike:

 • Proizvođač: SIEMENS
 • Dimenzije: 110x110x500mm
 • Masa: m=20kg
 • Napon napajanja: U=171V
 • Struja: I=9,5A
 • Snaga: P=1,33kW
 • Moment: M=6Nm
 • Rezolucija enkodera: 1000PPR

Video zapis se sastoji iz tri dela:

 1. Promena broja obrtaja od 10 do 1800 o/min
 2. Snimanje odziva na STEP poremaćaj pomoću sotvera ServoTune
 3. Simulacija izvršavanja CNC programa pomoću softvera Mach3. Može da se vidi i voltmetar koji pokazuje da drajver radi na naponu od 200V. Ovde je bitno napomenuta da standardna varijanta drajvera DCS-140 radi do napona napajanja od 100V.

Proizvodi

Novosti

 • April 2024.
  Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
 • Februar 2024.
  Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
 • Novembar 2023.
  Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com