NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

PREPRAVITE DC MOTOR U DC SERVO MOTOR

petak, 11 decembar 2015

Samogradnja lakih CNC mašina kod nas postaje sve popularnija. Kod nas na tržištu je dosta teško naći DC servo motore.

Na ovoj stranici je opisano kako klasičan DC motor sa permanentnim magnetom prepraviti u DC servo motor. To je moguće izvršiti dodavanjem inkrementalnog enkodera na postojeći DC motor. Inkrementalni enkoder možete sami da napravite.

dc motor sm

DC motor
DC motor na kome je rađena rekonstrukcija je prečnika 80mm, dužine oko 155mm (mereno bez izlaznog vratila) i nazivnog napona 24VDC. Maksimalni broj obrtaja neopterećenog DC motora je oko 2200 min-1. Izled rasklopljenog motora prikazan je na fotografiji.

rotor sm

Rotor
Da bi se na DC motor postavio enkoder, potrebno je prudužiti vratilo rotora motora sa strane na kojoj se nalazi komutator (desna strana fotografije). Pre toga je bilo potrebno zabušiti rupu na vratilu rotora DC motora sa te strane. Na univerzalnom strugu je zabušena rupa prečnika 5mm i dubine oko 15mm. Pri tome treba voditi računa o centriranju rotora kako osa zabušene rupe ne bi odstupala od ose rotora.

Zatim je u izbušenu rupu nabijena osovinica prečnika 5mm i dužine oko 60mm (vidi se na desnoj strani fotografije). Naravno voditi računa o tolerancijama. Prečnik osovinice treba da bude oko 0,01mm veći od prečnika zabušene rupe.

poklopac sm

Poklopac motora
Na poklopcu motora sa strane komutatora je potrebno izbušiti rupu kako bi osovinica mogla da prođe kroz nju. Na fotografiji je prikazan poklopac sa izbušenom rupom prečnika 6mm.

Nakon toga sklopiti DC motor.

code wheel sm

Enkoderski točak
Sada je potrebno na dodatu osovinicu postaviti inkrementalni enkoder. Ovde će biti opisan postupak kako napraviti inkrementalni enkoder.

Enkoder se sastoji iz enkoderskog točka i elektronike za uobličavanje signala. Na slici levo prikazan je jedan mogući oblik enkoderskog točka inkrementalnog enkodera.

pdfPreuzmite pripremu za enkoderski točak prečnika 71mm sa 150PPR (impulsa po obrtaju) u pdf formatu.

wheel foil sm

Enkoderski točkovi
Enkoderski točak je napravljen od filma koji se koristi za pripremu za štampu. Na fotografiji su prikazana dva isečena enkoderska točka.

enc nosac sm

Postavljane enkoderskog točka na nosač
Enkoderski točak se postavlja na nosač kao što je to prikazano na fotografiji.

tcst2103 sm

Optokapleri TCST2103

Osnovu elektronike za uobličavanje signala čine dva optokaplera sa vazdušnim procepom. Za tu shvrhu upotrebljeni su optokapleri TCST2103 sa vazdušnim procepom od 3mm proizvođača Vishay-Telefunken.

pdfPreuzmite uputstvo za TCST2103 u pdf formatu.

enc sch sm

Elektricna shema
pdfPreuzmite električni šemu elektronike za enkoder u pdf formatu.

encoder pcb sm

Encoder PCB
pdfPreuzmite pripremu za PCB i raspored delova za elektroniku za enkoder u pdf formatu.

pcb fin sm

Zalemljena PCB za enkoder
Zalemljena štampana pločica sa elektronikom za enkoder spremna za ugradnju.

ugradnja sm

Ugranja enkodera
Elektronika za enkoder se postavlja na ugaoni nosač. Potrebno je još samo postaviti enkoderski točak na osovinicu.

sklopljeno sm

Sklopljen enkoder
Skopljen enkoder spreman za testiranje.

proba sm

Testiranje enkodera
Enkoder je testiran sa DC servo drajverom DCS-140 i proradio je "iz prve". Vršene su probe sa enkoderskim točkovima sa većim brojem impulsa po obrtaju (PPR). Maksimalna rezolucija enkoderskog točka sa kojom je predložena elektronika korektno radila je 150PPR. Na DC servo drajveru DCS-140 je izabrana multiplikacija rezolucije enkodera x4, čime je dobijena rezolucija od 600PPR.

Da bi se dobila veća rezolucija enkodera potrebno je povećati prečnik enkoderskog točka ili izabrati optokapler sa većom rezolucijom.

osciloskop sm

Snimanje signala osciloskopom

Izgled signala sa enkodera je snimljen osciloskopom. Sa fotografije se vidi da odnos signal/pauza nije 50-50%. Taj odnos se može podesiti promenom odnosa providnog i neprovidnog polja na pripremi za enkoderski točak.

Fazni pomak između dva kanala inkrementalnog enkodera je moguće promeniti međusobnim razmicanjem optokaplera. Potrebno je da fazni pomak između dve faze inkrementalnog enkodera bude blizak 90stepeni što takođe može da se proveri pomoću osciloskopa.

Nadamo se da će Vam predloženi postupak prepravke DC motora u DC servo motor i eksperimentisanje sa inkrementalnim enkoderom doneti puno zadovoljstva koje samo samogradnja može da pruži.

Novosti

  • April 2024.
    Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
  • Novembar 2023.
    Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com