NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

Povezivanje više ulaznih signala sa funkcijom prekida izvršenja rada

sreda, 17 februar 2021

Ponekad se ukaže potreba da, osim ESTOP ulaza, još neki dodatni ulazi dovode do aktiviranja ESTOP moda i prekida rada. To mogu biti na primer signali greške servo drajvera ili slično. Mach3 ne podržava direktno dodatne ESTOP ulaze, ali postoji više načina da se ovakva funkcija ipak postigne.

Prvo, moguće je hardversko rešenje da se svi ti dodatni signali preko „ILI“ kola saberu i zajedno sa pravim ESTOP signalom dovedu na postojeći ESTOP ulaz.

Međutim, ako nam je po pojavi greške bitna informacija koji tačno signal greške je aktivan, onda je ipak neophodno dovesti sve te signale na različite ulaze na kontroleru kretanja.

Jedan od načina da se ovo postigne softverski je upotrebom Macro Pump makroa (skripte) u okviru upravljačkog softvera Mach3.

Naime, Mach3 podržava kontinualno izvršavanje skripte MacroPump.m1s u pozadini tako da je u toj skripti moguće proveravati ulaze i preduzeti šta je neophodno ako se pojavi aktivan signal na nekom od ulaza.

MacroPump.m1s

'Macro to check OemTrigger 1-3 input signals and if any is activated
'then activate ESTOP and display error message in the status line.
'OEMTrig#1,#2, #3 should be setup in Ports&Pins\InputSignals
'Macro pump should be enabled in General config so that this macro
'is executed continuously in the background

 

If(IsActive(OEMtrig1))Then
   If IsEstop()=0 Then DoOemButton(1021) endif
   Message "Error with servo motor 1!"
end if

If(IsActive(OEMtrig2))Then
   If IsEstop()=0 Then DoOemButton(1021) endif
   Message "Error with servo motor 2!"
end if

If(IsActive(OEMtrig3))Then
   If IsEstop()=0 Then DoOemButton(1021) endif
   Message "Error with servo motor 3!"
end if

U datom primeru skripte proveravaju se tri ulaza OemTrigger #1-#3, i ako je neki od ulaznih signala prisutan aktivira se ESTOP mod pri čemu se u statusnoj liniji upravljačkog softvera Mach3 ispisuje odgovarajuća greška koja je dovela do prekida rada.

Da bi ovo radilo potrebno je:

 • skriptu MacroPump.m1s iskopirati u folder Mach3/macros/ImeXMLprofila
 • podesiti u Ports&Pins/InputSignals port i pinove za signale OemTrig 1-3 i
 • u General config podešavanjima uključiti opciju „Run Macro Pump“ i restartovati upravljački softver Mach3.

Naravno, moguće je menjati broj dodatnih signala koji se detektuju. U navedenom primeru u okviru MacroPump.m1s se detektiju tri dodatne linije.

Takođe je moguće menjati i poruku koja se ispisuje prilikom aktiviranja neke od dodatnih linija. To se postiže promenom komentara u okviru komande:
...
Message "Prekid rada usled greske..."
...

Predloženi način detektovanja više ulaznih signala sa funkcijom prekida izvršenja rada je moguće primeniti na svim Audioms kontrolerima kretanja:

Sada možete lako da ispratite koja je greška dovela do prekida rada Vaše mašine.

Audioms Automatika tim za podršku

Novosti

 • April 2024.
  Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
 • Februar 2024.
  Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
 • Novembar 2023.
  Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com