NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

Podešavanje Index ulaza za merenje broja obrtaja radnog vretena pomoću USB-MC kontrolera kretanja

ponedeljak, 12 septembar 2016

pdfPreuzmite dokument u elektronskoj verziji

Za merenje broja obrtaja radnog vretena (Spindle), pored USB-MC kontrolera kretanja, potreban je davač broja obrtaja (najčešće optoelektrični) koji obezbeđuje najmanje jedan impuls po obrtaju vretena. Signal sa davača broja obrtaja je potrebno dovesti na Index ulaz.

Za podešavanje pina i porta, u okviru softvera Mach3, koristi se dijalog Ports&Pins/Input Signals (slika 1). Kod USB-MC kontrolera kretanja, broj porta je uvek 1, a broj pina je moguće podesiti po želji u opsegu 1-14 (u zavisnosti od toga na kom od ulaza je povezan Index signal). U prikazanom primeru Index ulaz je povezan na pin 1.

 Index 1

Slika 1 Podešavanje porta i pina za Index ulaz

Za proveru da li Index ulaz funkcioniše moguće je koristiti Mach3 Diagnostics (Alt-7) ekran (slika 2), ili statusni prozor USB-MC kontrolera kretanja.

Index 2

Slika 2 U donjem desnom uglu Diagnostics ekrana prikazani su statusi ulaza

Statusni prozor USB-MC kontrolera kretanja prikazuje realno trenutno stanje digitalnih ulaza, dok Mach3 Diagnostics ekran prikazuje da li je dati signal aktivan/neaktivan poštujući podešavanja active low/high. Ako se pri obrtanju vretena stanje na Index ulazu ne menja, nešto nije u redu sa podešavanjima i/ili kod povezivanja indeks signala i potrebno je otkloniti grešku.

USB-MC kontroler kretanja podržava više od jednog impulsa po obrtaju, pa je ovu vrednost potrebno podesiti u USB-MC konfiguraciji: menu PlugIn Control->USB-MC config.../ General Setup/Index pulses per revolution.

Ako je sve u redu, sada bi na glavnom Mach3 ekranu u grupi Spindle Speed, polje RPM trebalo da prikazuje realnu brzinu obrtanja radnog vretena (RPM odnosno br. obrtaja u minuti).

Index 3

Slika 3 Očitavanje broja obrtaja radnog vretena

Po potrebi je moguće uključiti opciju Spindle Speed Averaging (slika 4). Ako je ova opcija uključena vrši se osrednjavanje brzine obrtanja tako da se dobije stabilniji prikaz brojne vrednosti.

 Index 4

Slika 4 Osrednjavanje vrednosti broja obrtaja radnog vretena

Audiohms TIM

Novosti

  • April 2024.
    Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
  • Februar 2024.
    Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…
  • Novembar 2023.
    Novi proizvod Ulazno-uzlazna kartica IO3-R4 je redizajnirana verzija postojeće ulazno-izlazne…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com