NOVO       ***      Redizajnirana verzija USB-MC-INT kontrolera kretanja po promotivnoj ceni od 9.900 dinara

POVEZIVANJE USB-MC KONTROLERA KRETANJA NA POSTOJEĆE SISTEME CNC UPRAVLJANJA

petak, 26 avgust 2016

Poslednje dve dekade je obeležio buran razvoj CNC upravljanja oslonjen na primeni PC računara kao upravljačke jedinice. Pri tome se paralelni (LPT) port, zbog nekih svojih hardverskih specifičnosti, nametnuo kao port za komunikaciju upravljačke elektronike CNC mašine sa PC računarom. Sa druge strane Mach serija softverskih paketa kompanije Artsoft, koja je među prvima uspela da obezbedi „glatko“ generisanje STEP/DIR povorke impulsa, je postao standard među softverima koji PC računar pretvara u CNC upravljačku jedinicu. Navedene činjenice su dovele do toga da je u sadašnjem trenutku aktivan ogroman broj mašina koje koriste opisani način upravljanja.

Paralelni port će za par godina da proslavi svoj 50. rođendan. Već dugi niz godina ovaj port je potisnut sa laptop računara, a poslednjih godina sve ga je teže naći i u desktop računarskim konfiguracijama. Korisnici, serviseri, kao i proizvođači novih CNC mašina, koji koriste opisani način upravljanja, razmišljaju o tome kako, uz najmanje izmene na postojećem upravljačkom sistemu, preći na neki od sada dostupnih portova, pre svega na USB port.

Jedan od mogućih pristupa kojim bi se opisani problem rešio je korišćenje USB-MC kontrolera kretanja, a povezivanje sa postojećim sistemima koji koriste LPT port je moguće na dva načina koji će biti detaljnije opisani u daljem delu teksta.

USB-MC kontroler kretanja i LPT kabl

Kontroler kretanja USB-MC je projektovan tako da može da se koristi kao USB na LPT pretvarač jer na sebi ima 25-to pinski ženski DB konektor. Raspored pinova na ovom konektoru je saglasan sa rasporedom pinova na standardnom LPT portu računara. Na taj način je moguće iskoristiti postojeće standardne LPT kablove. Na prikazanim fotografijama je pokazano kako je moguće izvršiti povezivanje USB-MC kontrolera kretanja sa ulaznom-izlaznom karticom IO3-R2.

USB-MC kontroler kretanja i korisnički kabl - IDC40 na Centronics

Prethodno opisani postupak povezivanja kontrolera kretanja USB-MC sa postojećim ulazno-izlaznim karticama ima nekoliko nedostataka. Kao što se paralelni port polako potiskuje sa savremenih računara, tako je sve teže naći LPT kabl u ponudi kod postojećih dobavljača. Drugi nedostatak je dužina LPT kabla. Gotovo da je nemoguće naći LPT kabl kraći od 1,5 m. Ako je potrebno da USB-MC kontroler kretanja bude blizu ulazno-izlazne kartice potrebno je da se dužina LPT kabla na neki način smanji.

Da bi se prevazišli opisani nedostataci moguće je iskoristiti muški 40-to pinski IDC konektor koji se nalazi na USB-MC kontroleru kretanja. U tom slučaju je potrebno napraviti „IDC-40 na Centronics“ kabl i izvršiti povezivanje USB-MC kontrolera kretanja sa ulazno-izlaznom karticom kao što je to prikazano na fotografijama.

NAPOMENA: Pored pomenute ulazno-izlazne kartice IO3-R2, na prethodno opisani način USB-MC kontroler kretanja se može povezati i sa ostalim karticama i upravljačkim jedinicama iz našeg proizvodnog programa i to:


Podešavanje Mach3 softvera

Mach3 koristi datoteke sa ekstenzijom XML za čuvanje konfiguracije. Ove datoteke se nalaze u istom folderu gde je i Mach3 izvršni program (obično C:\mach3). Pri startovanju programa korisnik bira XML datoteku iz koje se učitava konfiguracija i apsolutno sva podešavanja koja su izvršena tokom upotrebe programa se snimaju u tu datoteku. Moguće je imati više XML dataoteka za različite konfiguracije i koristiti ih po potrebi.

U tabeli koja sledi su data dva podešavanja softverskog paketa Mach3 preko xml datoteke. Nakon preuzimanja, arhivu sa XML datotekom raspakovati u Mach3 direktorijum. Vrlo je moguće da je potrebno izvršiti određena dodatna podešavanja u Mach3 softveru za primenu na konkretnoj CNC mašini (konfiguraciju krajnjih prekidača, steps per unit po osama i sl.).

VAŽNA NAPOMENA: Postojeću XML datoteku sačuvajte pre nego što preko nje iskopirate datoteku koju ovde preuzmete.

Više detalja u vezi sa podešavanjem može se naći u uputstvu za upotrebu USB-MC kontrolera kretanja i ulauno-izlazne kartice IO3-R2.

Preuzmi Mach3 konfiguracionu datoteku Opis
zipUSB-MC_to_IO3-R2_ChargePump_2Relay_LSW  Osnovna podešavanja:
 • Aktiviran Charge-Pump
 • Aktivni krajnji prekidači SW1 do SW5
 • Aktivna oba relea
zipUSB-MC_to_IO3-R2_ChargePump_AnalOut_LSW  Osnovna podešavanja:
 • Aktiviran Charge-Pump
 • Aktivni krajnji prekidači SW1 do SW5
 • Aktivan analogni izlaz
 • Aktivan jedan rele

Kako napraviti kabl IDC40 na Centronics?

Za drugi prikazani način povezivanja USB-MC kontrolera kretanja sa ulazno-izlaznom karticom koristi se kabl IDC40 na Centronics 36 pina koji se, uz malo truda, može napraviti.

NAPOMENA: Za veći prikaz kliknite na željenu fotografiju.

Potreban materijal i alat

Potreban materijal i alat
Potreban materijal i alat za izradu kabla dat je na fotografiji.

IDC40 to centtronics material

IDC40 konetor, trakasti kabl i Centronics konektor

Za izradu kabla su potrebne sledeće komponente:

 1. IDC40 konektor sa 40 (2x20) pina za trakasti kabl; engl. IDC40 (2x20) flat cable socket connector 40 pins
 2. Trakasti kabl AWG28 sa 40 žila; engl. Flat ribbon cable, Pitch 1.27mm, Number of Conductors 40
 3. Centronics konertor 36 pina za trakasti kabl muški. Oznaka konektora je: A-57/36-MFR-N. Konektor možete naći ovde.

Prva i druga stavka su lako dostupne kod velikog broja dobavljača.

IDC40 to cents 3 sm

IDC40 konetor, trakasti kabl i Centronics konektor

Trakasti kabl iseći na željenu dužinu. U ovom slučaju to je 150 mm. Potrebno je znati da će konačna verzija kabla biti za približno 20 mm kraća od početne.

Priprema trakastog kabla

Priprema trakastog kabla

Obzirom da IDC40 konektor ima 40 pinova, a Centronics konektor 36 pinova potrebno je izvršiti pripremu trakastog kabla. Na jednoj strani trakastog kabla, u dužini 25-30 mm, iseći 4 žile (kao što je to prikazano na fotografiji). Potrebno je napomenuti da je potrebno ukloniti 4 provodnika sa suprotne strane od one koja je obeležena crvenim provodnikom.

Crvenom bojom je obeležen provodnik koji je povezan sa pinom 1 na oba konektora.

Postavljanje Centronics konektora

Postavljanje Centronics konektora na trakasti kabl
Postaviti trakasti kabl, sa strane gde je uklonjeno 4 provodnika, u Centronics konektor. Pri tome sa strane gde se nalazi pin 1 na konektoru postaviti crveni provodnik trakastog kabla.

Rucna stega

Postavljanje Centronics konektora sa trakastim kablom u stegu

Centronics konektor sa kablom postaviti u čeljusti ručne stege. Važno je da pravac sile stezanja deluje ravnomerno na površinu gornjeg utiskivača Centronics konektora.

Izvršiti potiskivanje gornjeg utiskivača dok se ne oseti povećan otpor pri zakretanju ručke na stegi.

Centronics

Centronics konektor nakon utiskivanja

Nakon utiskivanja u stegi Cetronics konektor je čvrsto postavljen na trakasti kabl.

Preklopiti trakasti kabl preko Centronics konektora i postaviti gornji držač (preostali plavi plastičan deo koji se vidi na fotografiji desno od Centronics konektora).

Centronics cable

Centronics konektor sa postavljenim gornjim držačem
Postavljen držač koji sprečava da dođe do rastavljanja veze Centronics konektora i trakastog kabla.

IDC40 konektor

Postavljanje IDC40 konektora na trakasti kabl
Drugu stranu trakastog kabla postaviti u IDC40 konektor. Pri tome sa strane gde se nalazi pin 1 na IDC40 konektoru postaviti crveni provodnik trakastog kabla.

IDC40 postavljen u stegu

Postavljanje IDC konektora sa umetnutim trakastim kablom u stegu

IDC40 konektor sa trakastim kablom postaviti u čeljusti ručne stege. Kao i u prethodnom slučaju voditi računa da pravac sile stezanja deluje ravnomerno na površinu gornjeg utiskivača IDC konektora.

Izvršiti potiskivanje gornjeg utiskivača dok se ne oseti povećan otpor pri zakretanju ručke na stegi.

IDC40 flat cable

IDC40 konektor nakon utiskivanja

Nakon utiskivanja u stegi IDC konektor je čvrsto postavljen na trakasti kabl.

IDC40 & flat ribbon cable

Preklopiti trakasti kabl i postaviti gornji držač

Preklopiti trakasti kabl preko IDC konektora i postaviti gornji držač (preostali crni plastičan deo).

 

IDC40 to Cetronics cable

Konačni izgled kabla

Kabl IDC-40 na Centronics je gotov i spreman za upotrebu.

Kao što je prethodno napomenuto, konačna dužina kabla je za oko 20 mm manja od početne dužine trakastog kabla.

 

Audiohms TIM

Novosti

 • Jun 2024.
  Redizajniran proizvod ISO-USB-BOX V.3 je redizajnirana verzija postojećeg 6-osnog kontrolera…
 • April 2024.
  Novi proizvod Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs SED2 je linijski drajver koji…
 • Februar 2024.
  Redizajniran proizvod DCS-100-A v.3 je redizajnirana verzija postojećeg servo drajvera…

logo footer

Razvoj i proizvodnja kontrolera kretanja i drajvera za upravljanje koračnim i DC servo motorima.

Pratite nas:

Facebook Twitter Youtube

Preuzmite 

Katalog proizvoda sa cenovnikom

Kontakt

AUDIOMS AUTOMATIKA DOO
Ibarskih rudara 3/8
34000 Kragujevac, Srbija

Tel.: 062 88 34 821
Web: www.audiohms.com
E-mail: prodaja@audiohms.com

Tehnička podrška
E-mail: office@audiohms.com