Odštampajte ovu stranicu

Povezivanje drajvera drugih proizvođača na ulazno-izlaznu karticu IO3-R3

sreda, 09 decembar 2015

Ulazno-izlazna kartica IO3-R3 je projektovana za povezivanje do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili DC servo drajvera DCS-3010 i/ili DC servo drajvera sa analognim izlazom DCS-100-A direktno na paralelni (LPT) port PC računara. Obzirom na rasprostranjenost drajvera drugih proizvođača, često se javlja potreba njihovog povezivanja na ulazno-izlaznu karticu IO3-R3.

STEP/DIR/ENABLE izlazi sa IO3-R3 kartice imaju zajednički masu (označenu sa GND). Drajveri drugih proizvođača, bez obzira da li su namenjeni za koračne, DC servo ili AC servo motore uglavnom imaju isti ili jako sličan ulazni interfejs. Na slici ispod prikazana je šema veze 3 drajvera drugih proizvođača sa ulazno-izlaznom karticom IO3-R3.

Vrednost otpornika R na PUL+, DIR+ i ENA+ linijama se određuje tako da struja po ovim komandnim linijama bude 5–10 mA.

io3 r3 drajveri dr proiz

Veza ulazno-izlazne kartice IO3-R3 sa drajverima drugih proizvođača